Farmaceuter utan Gränser (FuG) Sverige / Pharmacists without Borders Sweden

Vem får Nippe-stipendiet 2013?

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2013 20:19 CEST

Farmacevter utan Gränser utlyser härmed 2013 års stipendium till minne av Nils-Olof  ”Nippe” Strandqvist som gjorde stora insatser för svensk och internationell farmaci och bl.a. grundade Farmacevter utan Gränser (FuG) i Sverige.

Behörig att söka eller nomineras är de som verkar i FuGs anda för förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer. Man kan nominera sig själv eller annan person, den som nominerar ska ha betalat in medlemsavgift till FuG för 2013.

Motivering eller projektbeskrivning innehållande vad som redan genomförts, pågår eller är i planeringsstadiet ska inkomma senast tisdagen 29 oktober till FuGs e-post info@fug.se. Stipendiet delas ut 2 veckor senare under Läkemedelskongressen och ger stipendiaten förutom äran och en mindre summa pengar också tillgång till FuGs kontaktnätverk vilket kan främja projektets framgång ytterligare.

Nu efter att stipendiet delats ut 4 gånger så välkomnas nya donationer till Nippefonden varmt, valfri gåva sättes in på plusgiro 25 71 99 – 0, man skriver "Nippe" i meddelanderaden för betalningen.

Hitintills har stipendiet givit upphov till och stöttat intressanta projekt inom väldigt olika områden, se nedan tidigare års stipendiater:

2012 Ali Al-Behadili för sitt Projekt mot Antibiotikaresistens i Irak. Under fas I informeras studenter från olika universitet om antibiotikaresistens, man samlar in statistik om antibiotikaanvändning och använder sociala media för att sprida information om infektionskontroll. Fas I är redan startad i staden Najaf. Ali använder Facebook för att sprida information, i dagsläget så har Alis sida över 600 fans - ni hittar hans sida här http://www.facebook.com/iactiq. Under Fas II skall man informera ideella föreningar och icke statliga organisationer samt ha ett nätverk av studenter som skall besöka olika grundskolor, gymnasieskolor och informera om antibiotikabruk och resistens. Fas III av projektet är planerad att vara ett forskningsprojekt om antibiotikaresistens påverkan på miljön i Irak, men letandet pågår efter lämpliga forskare. 

2011 Rhoda Elmi för hennes engagemang och planer för att kartlägga behoven samt förbättra läkemedelsförsörjningen i Norra Somalia. Rhoda tog hjälp av Ulf Rydell som suttit i FuGs styrelse i ett par omgångar och skrev ihop en ansökan i FuGs namn till Svenska Institutet om ytterligare stöd till sitt projekt. Innan hon fått besked om ansökan beviljats åkte Rhoda och Ulf iväg till Somaliland och genomförde sitt utredningsuppdrag. De blev oerhört väl mottagna och är mycket nöjda med resultatet av sin resa. Vid hemkomsten fick de beskedet att SI beviljat FuGs (=Rhodas och Ulfs) ansökan om 39000:- för täckande av deras kostnader. Rhoda och Ulfs reseberättelse finner ni här


2010 Heaven Bereket för projektet Bambino i Etiopien. Projektet syftar till att begränsa sjukligheten i rotavirusinfektioner, vilket är den vanligaste orsaken till svår diarré hos späd- och småbarn som årligen drabbar över 2 miljoner barn i världen. Läs mer i projektplanen samt projektrapporten som finns på hemsidan.

2009 Abir Ali för hennes initiativ till utbildningsprojekt i Sudan om antibiotikaresistens. Apotekarstudent Abir Ali åkte i december 2009 tillsammans med Ulf Rydell från FuG till Sudan för att hålla föredrag om antibiotikaresistens för studenter, sjukvårdspersonal med flera. Bemötandet var mycket positivt och intresset stort. Resan kunde Abir finansiera med hjälp av Nippestipendiet som hon tilldelats för år 2009. Läs mer om resan och arbetet i Abirs rapport..

Vid frågor eller om ni vill komma i kontakt med tidigare års stipendiater – kontakta FuG på info@fug.se

Senaste informationen om Nippestipendiet hittar ni alltid på hemsidan här http://www.fug.se/nippestipendiet


FuG Sverige (PwB Sweden). Voluntary forces of Pharmacists in Sweden making a difference for health and medical knowledge globally. Web page www.fug.se e-mail address info@fug.se