Compare Karlstad

Vem får Värmlands stora informatörspris 2006?

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 10:28 CET

Nu är det dags att lämna in tävlingsbidrag till Effektiv kommunikation - Informatörsnätverkets pris till Värmlands bästa informationsprojekt 2006.

Initiativtagare till priset är Informatörsnätverket i Värmland. Sponsor för priset är Ord & Bild Brand Relations. Samarbetspartner är Attityd i Karlstad och Karlstads universitet. Priset kommer att delas ut under Informatörsdagen den 22 mars 2007. Informatörsdagen arrangeras av Informatörsprogrammets studentförening Inferno vid Karlstads universitet sedan flera år. För tredje året i rad samarbetar Inferno med Informatörsnätverket i Värmland.

Tävlingsbidrag får inlämnas av vem som helst senast 31 januari 2007. Informatörspriset Effektiv kommunikation har som syfte att lyfta fram framgångsrika, välplanerade såväl interna som externa informationsprojekt från Värmland. De kriterier som juryn kommer att titta extra noga på är om kommunikationsarbetet haft dialogen och inte monologen som utgångspunkt. Hur har man tagit hänsyn till mottagarens behov och inte bara sändarens vid planering och genomförande? Juryn lägger också stor vikt vid att kommunikationsarbetet har visat resultat och att framförallt ickebetalda kanaler använts.

Det som nomineras kan till exempel vara projekt för att stärka eller förändra organisationens varumärke, förändringsprojekt av olika slag som lyckade fusioner, personalneddragningar som har genomförts på ett kommunikativt genomtänkt sätt, eller extra fokus på de kanaler som främjar dialogen såväl inom som utanför organisationen. Eftersom det är närmaste chefen som är den viktigaste kanalen i den interna kommunikationen för medarbetaren är det viktigt att lyfta fram goda exempel som synliggör det faktumet. Därför kan priset lika väl gå till en kommunikativ ledare (på vilken nivå som helst) som bedriver ett kommunikativt ledarskap.

Juryn består av landshövding Eva Eriksson (ordförande), Olle Mannberg, Landstinget i Värmland, Marija Borenius, Karlstads universitet, Nina Engdahl, Attityd i Karlstad, Christina Knowles, Karlstads universitet , Anneli Jansson, Sunne kommun (förra årets vinnare) och en sponsorsrepresentant från Ord & Bild Brand Relations.

Informatörsnätverket i Värmland - som bildades 2002 på initiativ av bland annat Compare och The Paper Province - riktar sig till alla informatörer i Värmland. Informatörsnätverket är ett forum för regionens informatörer där de kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket vill också fungera som brobyggare mellan regionens företag och organisationer för att öka samarbetet dem emellan. Nätverket vill därmed bidra till att stärka länets konkurrenskraft. Informatörsnätverket i Värmland har idag drygt 130 medlemmar.

Läs mer om Informatörsnätverket i Värmland och informatörspriset på http://www.compare.se/informator