Informatörsnätverket i Värmland

Vem får Värmlands stora informatörspris?

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:00 CEST

Förra året vann Uddeholm Tooling. Nu är det dags att anmäla sig själv eller någon annan till Informatörspriset för årets bästa värmländska kommunikationsinsats.

Priset delas ut av Informatörsnätverket i Värmland och sponsras av Thorén & Stenberg Kommunikation.

- Med Informatörspriset vill vi belöna ett företag, en organisation eller en person som använt kommunikation på ett framgångsrikt och välplanerat sätt. Och det vet vi att många gjort under året, säger Camilla Kullander, juryns ordförande.

Förra året förenklade vi ansökningsförfarandet och det ledde till att fler bidrag skickades in. Därför fortsätter vi så. Vem som helst kan anmäla ett bidrag med en kort nominering genom att senast den 5 januari 2011 mejla juryns ordförande Camilla Kullander (camilla.kullander@trafikverket.se). Tänk på att det tydligt behöver framgå vem som nomineras, varför och kontaktuppgifter för att få mer information.

Informatörsdagen den 16 februari
Informatörspriset delas ut på Informatörsdagen på Karlstads universitet som arrangeras den 16 februari av studentföreningen Inferno.

För mer information vänligen kontakta:
Camilla Kullander, ordförande i juryn, 0705-51 99 51, camilla.kullander@trafikverket.se

Informatörspriset prisar årets bästa värmländska kommunikationsinsats och går till ett företag, en organisation eller en person som använt kommunikation på ett framgångsrika och välplanerat sätt.

Tidigare vinnare
2010: Uddeholm Tooling
2009: The Paper Province
2008: Karlstads universitet
2007: Kvaerner Pulping/Metso Fiber
2006: Sunne kommun
2005: Billerud AB Gruvöns Bruk
2004: Säffle Pastorat

............

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum där regionens informatörer kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket vill också fungera som brobyggare mellan regionens företag och organisationer för att öka samarbetet dem emellan. Nätverket vill därmed bidra till att stärka länets konkurrenskraft. Nätverket drivs ideellt utan medlemsavgifter och har idag drygt 200 medlemmar. www.compare.se/informator