Nationella sekretariatet för genusforskning

Vem gör jobbet?

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 11:52 CET

Läs om ojämställda arbetsplatser, den könsuppdelade arbetsmarknaden och varför vi fortfarande har lön efter kön. Du kan läsa Genus som blädderbar pdf eller beställa tidningen på www.genus.se. Genus nr 3 2012 utgår från aktuell genusforskning inom arbetsmarknad och arbetsliv. Här hittar du alla artiklar som finns i tidningen:

Läs via vår hemsida: http://genus.gu.se/Publikationer/tidningen-genus/2012/

Läs som blädderbar pdf: http://issuu.com/genus_sv/docs/genus3_12_webben

Arbetsmarknad och arbetsliv är tema i nya numret av tidningen Genus. Under hela 2013 har Nationella sekretariatet för genusforskning, tillsammans med Jämställ.nu och Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, tema arbete i fokus.

Ur tidningen Genus nr 3 2012:

Kockarnas mix bryter mönstret
Vad har kockar och kokerskor gemensamt med läkare och universitets- och högskolepersonal? Jo, de har Sveriges mest könsmixade yrken. Men större delen av arbetsmarknaden, både här och i resten av Europa, har långt kvar innan den når upp till samma könsbalans.

Ungas yrkesval hotar välfärden
Heteronormen och föreställningar om manligt och kvinnligt gör att unga män väljer bort vårdutbildningar. Men deras arbetskraft behövs. Om trettio år kommer det att saknas 30 000 sjuksköterskor i Sverige.
– Heteronormativiteten blir i det perspektivet ett problem för framtidens välfärd, säger sociologen Sofia B Karlsson.

Aktionsforskarna är med där det händer
Aktionsinriktad genusforskning kallas metoden som bedrivs tillsammans med personal och chefer för att konkret förändra invanda könsmönster. När företagen börjar förstå att lönsamhet och jämställdhet hör ihop tar de gärna på sig genusglasögonen.

Seglivat lönegap minskar i ultrarapid
Vägen mot jämställda löner är lång, och färden går i snigelfart. I akademiska yrken där mandominansen ger vika sker förändringen snabbast. I omvårdnadsbranschen kan opinionsbildning och förhandlingar ha större betydelse.

Tid för pusslande en fråga om klass
Ordet livspussel har fått stort genomslag. Men vilka är det egentligen som pusslar? Fortfarande anser många att det är viktigast att mamman är den närvarande föräldern. Men medan några kan välja att gå ned i arbetstid eller anlita städhjälp, har andra ingen ekonomisk möjlighet att pussla alls.

Höga krav och låg lön i rutbranschen
Rutavdrag infördes för att skapa jobb och stimulera näringslivet. Det skulle också gynna äldre, barnfamiljer och kvinnors möjligheter att delta på arbetsmarknaden. Men vilka är det som städar och hur ser deras arbetsvillkor ut?

Krönika: Hillevi Engström,(M)arbetsmarknadsminister

Porträtt: Anita Nyberg, professor emerita i könsperspektiv på arbete och ekonomi, Stockholms universitet.

Redaktör

Inga-Bodil Ekselius, redaktör
tel: 031-786 92 34  mail: inga-bodil.ekselius@genus.se
webb: www.genus.se

Nationella sekretariatet för genusforskning
Göteborgs universitet
Box 709
405 30 Göteborg

Genus kan läsas som blädderbar pdf på genus.se, eller prenumereras för 100 kr/år via mail till Nätverkstan ekonomitjänst: ekonomitjanst@natverkstan.net. Den kan också beställas via redaktören, gratis upp till fem ex, för fler ex tillkommer porto.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor. Sekretariatet ligger som en enhet under Göteborgs universitet, men uppdraget omfattar hela Sverige och i verksamheten ingår regel-bundet deltagande i olika former av arrangemang över hela landet.

Intressen: Uppdrag Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:
• Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
• Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
• Underlätta svensk genusforsknings internationalisering

Besöksadress:

Seminariegatan 1F
Telefon:
031 786 56 00
Fax:
031 786 56 04