Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

Vem jobbar i hotell- och restaurangbranschen?

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2006 11:17 CEST

I hotell- och restaurangbranschen arbetar många ungdomar och människor med invandrarbakgrund. Hela 57 procent av de anställda är under 34 år jämfört med 30 procent för samtliga branscher. En tredjedel har utländsk bakgrund jämfört med 13 procent för genomsnittet i samtliga branscher.Det innebär att branschen är mycket viktig för sysselsättningen för grupper som annars har svårt att få jobb. Med politiska beslut som gynnar svensk besöksnäring kommer följaktligen fler av dem som idag har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden att kunna erbjudas ett riktigt, och viktigt, jobb.Pressmeddelandet och grafiken finner du på www.shr.se

SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se.

Presskontakt: Cecilia Lindahl 08-762 74 37