Sveriges Byggindustrier

Vem ska bygga våra hus och vägar i framtiden? Personalbrist hotar bygg- och fastighetssektorn.

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 08:56 CET

Bygg- och fastighetssektorn är en viktig hörnsten i det svenska samhället. Men företagen inom denna sektor har ett gemensamt problem: Det är svårt att täcka det framtida rekryteringsbehovet av eftergymnasialt utbildade medarbetare. Redan idag börjar luckorna bli stora efter ökande pensions¬avgångar. På SACO:s studentmässa i Stockholm den 23-24 november får den intresserade veta mer om utbildningsvägar och arbetsmarknad inom bygg- och fastighetsbranschen.

Organisationerna Sveriges Byggindustrier (BI), STD Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet gör i höst och vinter gemensam sak på ett antal studentmässor landet runt för att öka ungdomarnas intresse för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar. Bland utställarna finns också byggutbildningarna vid Sveriges högskolor och universitet. Nu har turen kommit till Stockholmsmässan i Älvsjö.

Utbildningsvägarna till yrken inom bygg- och fastighetssektorn är många. Mässbesökarna – presumtiva studenter och deras påverkansgrupper – får förstås veta mer om vilka möjligheter som står till buds.

– Tack vare vår samverkan når vi fler ungdomar totalt med en bredare ansats. Vi vill visa upp den mångfald av möjligheter som finns efter en bygg- eller fastighetsinriktad utbildning på eftergymnasial nivå. Förhoppningen är också att skapa ett större intresse hos tjejer och hos ungdomar med utländsk bakgrund, grupper som fortfarande är underrepresenterade i branschen, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning och högskolekontakter på Sveriges Byggindustrier.

– Det viktiga är att öka sökandetrycket till högskolorna, samtidigt som vi vill öka kvalitén hos dem som väljer bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar. När vi väl fått in dem på skolorna ska vi givetvis slåss om dem genom att visa att just vår del av sektorn är den mest lockande, fortsätter Lars Tullstedt.

För fastighetsbranschen är det första året man medverkar på en studentmässa. Nyligen har
Fastighetsbranschens utbildningsnämnd bildats, som bl a ska motverka den svaga återväxt som
branschen brottas med.

– Vi vill öka kunskapen om vår bransch som hittills varit osynlig för ungdomar. Vi måste bli attraktiva
för att kunna arbeta bort den kompetensbrist som råder inom fastighetsbranschen, säger Siw Wiblom,
chef för Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Montern (nr B04:51) bemannas av unga yrkesverksamma representanter från bygg- och fastighetssektorn samt av studenter och lärare från högskolor, universitet och KY-utbildningar.

– Det personliga mötet med ungdomarna är viktigt för att entusiasmera och attrahera dem till vår samhällsbyggnadssektor, avslutar Lise Langseth, chef för Svensk Teknik och Design. Vi vill lyfta branschens frågor och branschens anseende. Tillsammans har vi större möjligheter att nå ungdomarna, och det behövs för att tränga igenom det ständiga informationsbruset.

I nästa vecka hålls en studentmässa även i Malmö, i början på nästa år i Piteå och Sundsvall.

Lars Tullstedt, 0733-900 970, Lise Langseth, 070-345 69 07 eller Siw Wiblom, 070-638 21 77.

Organisationerna Sveriges Byggindustrier, Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet samverkar för att öka intresset för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar på eftergymnasial nivå.