Sveriges Byggindustrier

Vem ska bygga våra hus, vägar och järnvägar i framtiden?

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:03 CET

Det börjar bli svårt att täcka det framtida rekryteringsbehovet av högskoleutbildade medarbetare inom bygg- och fastighetssektorn. Personalbrist hotar redan idag efter ökande pensionsavgångar. I monter 336 på studentmässan Nolia Utbildning & Framtid i Östersund den 23 februari informerar studenter, lärare och företag om utbildningsvägar och arbetsmarknad inom bygg- och fastighetssektorn.

Organisationerna Sveriges Byggindustrier (BI), STD Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet gör nu gemensam sak på ett antal studentmässor landet runt för att öka ungdomarnas intresse för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar. Bland utställarna finns också byggutbildningarna vid Sveriges högskolor och universitet. Nu har turen kommit till Noliamässan i Östersund.

– Tillsammans når vi fler ungdomar. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en bygg- eller fastighetsinriktad utbildning till tekniker, högskoleingenjör, civilingenjör och arkitekt. Vi inser också att vi måste bredda vår rekryteringsbas för att kunna fylla luckorna efter alla som går i pension. Därför är det viktigt att fler unga kvinnor och fler ungdomar med utländsk bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning och högskolekontakter på Sveriges Byggindustrier.

Utbildningsvägarna till yrken inom bygg- och fastighetssektorn är många. Mässbesökarna – gymnasie-elever, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. – får här veta mer om vilka möjligheter som finns.

– Vi på Lantmäteriet har ett väldigt stort rekryteringsbehov de kommande åren. Lantmätare, GIS-ingenjörer, kart- och mätningsingenjörer är bara en del av de yrkeskategorier vi söker. Jag hoppas att den här satsningen tillsammans med byggbranschen medför att fler unga människor får upp ögonen för samhällsbyggnadssektorn. Vi vill förstås också sprida information om den nya inriktningen mot Lantmäteri på Luleå tekniska universitet, säger Lise-Lotte Sjöberg, ansvarig för skolkontakter på Lantmäteriet.

För fastighetsbranschen är det första året man medverkar på studentmässor. Nyligen har Fastighets-branschens utbildningsnämnd bildats, som bland annat ska motverka den svaga återväxt som branschen brottas med.

– Vi vill öka kunskapen om vår bransch som hittills varit osynlig för ungdomar. Vi måste bli attraktiva för att kunna arbeta bort den kompetensbrist som råder inom fastighetsbranschen, säger Siw Wiblom, VD för Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

– Det är nödvändigt att öka söktrycket ytterligare för att på det viset bidra till att genomströmning och kvalitet ökar på utbildningarna. Sedan är det upp till oss i de olika delarna av sektorn att profilera oss för de studerande. Möten med de studerande i olika former kommer att bli allt viktigare för våra medlemsföretag, fortsätter Lars Tullstedt.

Den gemensamma montern - nr 336 - bemannas av unga yrkesverksamma representanter från bygg- och fastighetssektorn samt av studenter och lärare från högskolor och universitet .

För mer information, kontakta Lars Tullstedt, 073-390 09 70, Lise-Lotte Sjöberg, 026-63 37 85, eller Siw Wiblom, 070-638 21 77.

Organisationerna Sveriges Byggindustrier, Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet samverkar för att öka intresset för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar på eftergymnasial nivå.