Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Vem tar ansvar i ”nya supertuffa Sverige”?

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 01:38 CEST

Om OLYCKAN ÄR FRAMME

Kan det hända DIG att du råkar ut för en trafikolycka och icke får adekvat diagnos och behandling/vård i Sverige?

Det har hänt massor av medlemmar inom Nackskadeförbundet och medborgare i staten Sverige, sådan är verkligheten i Sverige av idag!

Bättre vård finns inom EU/EES, bättre än vad Sverige kan erbjuda, för personer som råkat ut för vad många medlemmar gjort inom Nackskadeförbundet.

Bättre vård borgar för din rätt till vård inom EU/EES(bra att veta om olyckan är framme)!

Problemet är myndigheten Försäkringskassan

Det finns inga krav på att vårdmetoden måste finnas i Sverige enligt EU-rättspraxis. Det avgjorde Jelinek-domen i Regeringsrätten redan år 2004! Ändå nekar/ förhindrar Försäkringskassan generellt dels svensk rättspraxis(Regeringsrättsdomen Jelinek av år 2004) och EU-rättspraxis vilka Försäkringskassan är skyldig att tillämpa i sina beslut!

Är Sverige en rättstat? När myndigheten Försäkringskassan tillåts fortsätta(Sveriges regering och oppositionen i Sveriges riksdag är informerade) detta myndighetsmissbruk gentemot medborgarnas EU-rättigheter är demokratin och rättsäkerheten helt satt ur spel!

Dessvärre har vi inom arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet också konstaterat, vi har full insyn i många beslut dels inom FK och domstolar, att flera domstolar(förvaltningsdomstolar) följer myndigheten Försäkringskassans strategi och taktik att förhindra den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES för svenska medborgare generellt.

Även Lina Stode, RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSTJÄNSTER. INOM EU/EES. Svensk fallstudie.( http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13640_lina-stode.pdf ), konstaterar, citat från sidan 59;
”Försäkringskassans dokument, vägledningar ger ofta felaktiga besked. Genomgången av praxis visar att det saknas enhetlighet i rättstillämpningen och man ser understundom uppseendeväckande tolkningar av EG-rätten. Ett exempel är LR i Stockholm dom som motiverade avslag på krav om ersättning med fördraget som grund med att i detta fall var det förordningen som tillämpades. Ett domskäl som går stick i stäv med EG-domstolens praxis.”

Läs hela pressmeddelandet på  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/nackskadeforbundet/pressrelease/view/vem-tar-ansvar-i-nya-supertuffa-sverige-488143

Vår målsättning är att arbeta för

• en ökad sakkunskap om nackskador.

• Idag finns möjligheten att få ta del av moderna undersökningsmetoder genom

Nackskadeförbundet, som verkligen visar vilka skador patienten har, därmed få en rättvisande

medicinsk bedömning, med efterföljande adekvat vård.

• en sjukvård som hjälper, och inte stjälper patienten.

• ett ur patientens synvinkel fungerande försäkringsläkarsystem, ställd under socialstyrelsens kontroll.

• en opartisk myndighet, dit patienterna kan vända sig med sina klagomål.

• att stödja enskilda i sjukvårdsprocessen samt i kontakter med myndigheter och rättsväsendet.

• lagstadgade patienträttigheter.

Mer finner du på www.nackskadeforbundet.se