Sveriges Makalösa Föräldrar

Vem tycker du ska bli årets stöttare? Behrang Miri, Gudrun Schyman, Tomas Wetterberg eller Sara Dahlin & Johanna Lauri.

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 06:12 CET

Årets Stöttare är den person eller de personer som på något sätt varit en förebild för ensamföräldrafamiljer och andra alternativa familjekonstellationer under året som gått. Varje år delas priset ut, och sedan år 2012 får också Årets Stöttare ett konstverk av Årets Konstnär.

Läs mer om tävlingen här och här finns mer information om tidigare Årets Stöttare.

Följande nomineringar har inkommit:

Tomas Wetterberg: Tomas är ordförande för riksorganisationen Män för Jämställdhet och har sedan början av 1980-talet engagerat sig i jämställdhetsfrågor. Han har bland annat arbetat som ämnessakkunnig i Regeringskansliets Jämställdsenhet. Hans åsikter går t.ex. att följa i hans egna blogg. Många känner Tomas som starkt engagerad i frågor om maskulinitet, jämställdhet och genus.

Sara Dahlin & Johanna Lauri: Sara och Johanna är författarna till boken Det löser sig jämt, en bok som på ett mycket innovativt och kreativt sätt försökte beskriva hur föräldraledighet och jämställdhet i vardagen kan planeras för på bästa sätt. Författarna skrev boken för FOFF Stockholm (Forum för Feministiska Föräldrar). Boken, som kom ut 2012, presenterar en mängd tips och lösningar för föräldraledighet, arbetsliv, ekonomi, hushållsarbete och fritid. Sveriges Makalösa Föräldrar, i form av GS Sophia Lövgren, var deltagare i en referensgrupp.

Behrang Miri: Behrang är skribent, föreläsare, skådespelare och rappare som bland annat framfört låten ”Bevara hyresrätten”. Han var en av drivkrafterna bakom kampanjen ”Klart jag ska vara hemma!” som startades för att inspirera pappor att ta ut mer föräldraledighet och ta ett större ansvar för sina barn. Han har dessutom har varit inblandad i ett antal ungdomsprojekt och uppmärksammat barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet. Behrangs egna hemsida finns här.

Gudrun Schyman: Gudrun har under många år varit aktiv vänsterpartist, men var under 2000-talet talesperson för Feministiskt Initiativ. Under 1980-talet födde hon två barn, och blev därmed rikskändis för att ha filmat sin ena förlossning som också visades för blivande föräldrar. Gudrun har en egen blogg som finns här.

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.