Fagersta kommun

Vem vill flyga med en kreativ pilot?

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 14:36 CET

Kreativiteten flödade i Parkhallen när Staffan Ehde, välkänd filmregissör som bland annat regisserat den flerfaldigt belönade filmen ”Diket” om Strömsholms kanal, besökte Fagersta för att hålla ett mycket uppskattat seminarium om kreativitet och motivation.

Staffan inledde seminariet genom att be alla deltagare att rita en katt. Många pannor rynkades koncentrerat och efter hand växte katterna fram på pappren. Sedan bad Staffan alla skriva ned på pappret hur gamla de hade varit när de ritade en sådan där katt första gången och då visade det sig att de flesta fortfarande ritade katter på samma vis som när de var små. Ni vet, som en snöbollskatt med trekanter till öron och så långa morrhår. Men det är väl ändå inte så en katt ser ut?

Staffan förklarade att det många av oss ritar är en symbol för en katt istället för en verklig katt. För att rensa i det oerhörda informationsflöde som våra hjärnor tar emot under en dag, så använder hjärnan sig av symboler för att förklara det vi ser. Det här görs automatiskt för att hjärnan inte ska överbelastas av alla intryck. Risken vi löper med det här beteendet är att omvärlden förändras utan att vi lägger märke till det, för vi använder fortfarande våra gamla referensramar för att förklara det vi ser.
– Att vara kreativ är att våga se utanför de ramarna, att våga kullkasta verkligheten för att skapa en egen, ny tolkning av vad vi ser, förklarade Staffan.

I sitt arbete som filmregissör har Staffan Ehde arbetat med oerhört många kreativa människor och kan konstatera att kreativitet är något som är väldigt lätt att rasera. En kreativ person behöver omges av stor tolerans och förståelse, samtidigt som de ofta kan verka oerhört irriterande för sina medmänniskor, i och med att de går sin egen väg, istället för att följa med flocken. Kreativitet är inte alltid uppskattat, i vissa yrken är det till och med önskvärt att inte vara särskilt kreativ, även om dessa yrken blir ovanligare och ovanligare.
– Hur många här vill ha en kreativ pilot, frågade Staffan församlingen, som skrattande höll med om att de hellre ville ha en pilot som följde uppgjorda regler. Av en pilot förväntar man sig att han eller hon startar och landar i tid och inte helt plötsligt får för sig att ändra destinationen till Gobiöknen, om det egentligen var London man skulle besöka.

Men kreativitet kommer att bli viktigare och viktigare i framtiden. Redan idag är det ytterst få människor som har ett jobb där enbart muskelstyrka eller utseende efterfrågas. Istället blir det viktigare och viktigare att du inte bara har formella kunskaper, utan även social kompetens och inte minst förmåga att tänka självständigt och komma på nya, kreativa lösningar på existerande problem. Det gör det än viktigare att barn och ungdomar får utveckla sin kreativitet och sin förmåga att tänka nyskapande och anpassa sig till en föränderlig verklighet. För att vara kreativ måste den förmågan underhållas och stimuleras.
– Hjärnan gillar inte tomrum, om den får ett problem vill den lösa det, förklarade Staffan Ehde och tipsade om att det är väldigt effektivt att ge människor ett problem som behöver lösas utan att tala om hur lösningen ska gå till. Då får hjärnan något att jobba med och ger sig inte förrän den kommit på en lösning.

Under kvällens lopp fick deltagarna jobba med just kreativitet och problemlösning, både ensamma och i små grupper. Staffan lärde ut flera metoder som kan användas för att stimulera kreativitet och problemlösning, som lätt kan användas på olika skolstadier.

Seminariet var det andra i ordningen i ENVIS-projektet. Projektet startade under hösten 2006 och syftar till att ge skolpersonal från samtliga skolstadier i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, kunskaper om vad entreprenörskap är och hur det kan användas i undervisningen. Inom ENVIS hålls varje termin ett seminarium som berör entreprenörskap i någon form. Tanken är att skapa en samsyn på vad entreprenörskap är, lyfta fram goda exempel hur man kan arbeta med entreprenörskap i skolan, hitta lustfyllda metoder och modeller att jobba utifrån och självklart att skapa en samsyn och en vilja att arbeta vidare med frågorna. ENVIS-projektet fortsätter under hela 2007 och första halvan av 2008, så nya spännande föreläsare utlovas i framtiden.
– Vi vill erbjuda lärarna en lustfylld kompetensutveckling inom entreprenörskap, förklarar Veine Eliasson, koordinator för Skola-Näringsliv i Fagersta och initiativtagare till ENVIS.

För att kunna arbeta med entreprenörskap i skolan så är det viktigt att alla vet vad entreprenörskap egentligen är, att det till exempel inte enbart handlar om att starta företag utan lika mycket handlar om ett förhållningssätt till livet och omvärlden, om kreativitet, ta-sig-församhet och att koppla ihop skola och arbetsliv, till gagn och nytta för såväl elever, lärare, skolor och det lokala näringslivet och arbetslivet. – Genom att arbeta med entreprenörskap i skolan, där vi kopplar samman skola och arbetsliv så skapar vi en livskunskap hos eleverna, inte bara en teoretisk kunskap. Att kunna tänka kreativt, lösa problem och veta hur det går till i arbetslivet är kunskaper som arbetsgivare efterfrågar minst lika mycket som teoretiska kunskaper, avslutar Veine.


Faktaruta

ENVIS står för Entreprenörskap för Norra Västmanland i skolan och är namnet på ett projekt som drivs i Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta under drygt två år.

Målet är att utöka arbetet med entreprenörskap i skolan i alla tre kommunerna genom att skolpersonal i såväl för-, grund- och gymnasieskola får delta i inspirerande seminarier om entreprenörskap, förhållningssätt, modeller och verktyg.

Efter varje seminarium samlas personalen i studiecirkelgrupper för att jobba med olika frågor som rör entreprenörskap.

ENVIS är en del av E-ship, ett projekt som finansieras till hälften av EU och pågår i Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

Totalt ingår sju projekt i E-ship, varav tre i Västmanland. Förutom ENVIS i Fagersta-Norberg-Skinnskatteberg så finns E-ship-projekt även i Kungsör och Västerås.

E-ships mål är att ta fram och testa modeller för att främja positiva attityder till entreprenörskap i skolan i hela skolsystemet, från förskola till universitet.

För mer information om E-ship och ENVIS, besök www.iaost.lst.se


Ulrika Sunnerfelt