Stockholms stad

Vem vinner kvalitetsutmärkelsen i år?

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 09:03 CEST

Stadsledningskontoret, Brita Mohlin, Telefon: 08-508 29 044, epost brita.mohlin@stadshuset.stockholm.se

VEM VINNER KVALITETSUTMÄRKELSEN I ÅR?

Tisdagen den 11 oktober klockan 16.00 får vi veta det. Då tillkännages vinnarna av Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse vid en ceremoni i Blå Hallen i Stadshuset. Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden.

I år är 34 enheter nominerade i fem olika klasser: Förskola, Skola, Äldreomsorg, Övrig vård och omsorg samt Övrig verksamhet. Bland de nominerade enheterna finns såväl enskilt som kommunalt drivna verksamheter.

Alla som arbetar inom Stockholms stad är välkomna till Stadshuset från kl 13.00 för att ta del av seminarier och utställningar där de nominerade enheterna visar upp sina verksamheter och delar med sig av sina erfarenheter.

- Vi vill visa för alla stadens anställda hur viktigt kvalitetsarbetet är. Kvalitets¬arbetet angår oss alla – chefer, anställda i staden liksom brukarna – och ska genomsyra all stadens verksamhet. Vi vill få fler att arbeta med detta. Det är otroligt utvecklande både för verksamhet och medarbetare, säger Brita Mohlin, kvalitetssamordnare för Stockholms stad.

För mer information, kontakta Brita Mohlin, kvalitetssamordnare för Stockholms stad, tfn 08-508 29 044. Information om kvalitetsutmärkelsen finns också på stadens hemsida, www.stockholm.se/kvalitet

www.stockholm.se/kvalitet
http://www.stockholm.se/kvalitet