TeleComputing Sweden AB

Veolia Transport tecknar avtal med TeleComputing

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:19 CEST

Veolia Transport har outsourcat sin IT-support till TeleComputing. Det avtal som har tecknats innebär att TeleComputing levererar en central service desk med ansvar för alla IT-relaterade supportärenden för Veolias anställda i Sverige. Genom samarbetet vill Veolia höja kvaliteten och tillgängligheten på sina tjänster internt. Avtalet är tecknat på 3 år och ordervärdet beräknas initialt uppgå till 4,5 Mkr.

Veolia Transport har idag 7 500 medarbetare i Sverige och varje dag åker cirka 1,8 miljoner resenärer med Veolia Transport runt om i landet. Veolia Transport har bedrivit persontrafik världen över sedan 1911 och finns idag i ett 30-tal länder.

Avtalet innebär att TeleComputing övertar ansvaret för att leverera en central service desk dit alla användare kan vända sig alla IT-relaterade frågor (SPOC - Single Point Of Contact).

- Detta är en del av Veolias best-sourcing strategi där vi ser över våra stödfunktioner. Det handlar inte bara om kostnadseffektivitet utan också om att öka kvalitet och tillgänglighet för medarbetaren genom en skräddarsydd tjänsteleverens med uppdaterade stödsystem. TeleComputing kunde uppvisa den kunskap, erfarenhet och flexibilitet som vi sökte, säger Edvard Brinck, IT-chef på Veolia Transport Sverige ABFör mer information, kontakta:
TeleComputing Sweden AB: Johan Wernberg, VD, tel: 0733 - 550 936
Veolia Transport Edvard Brinck, IT-chef, tel: 08- Tel 08-629 51 02

Om TeleComputing
TeleComputingkoncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand och tillhörande SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhets-specialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har 700 anställda på 7 orter i 3 länder och ca 800 företagskunder i Norden. TeleComputing ASA är sedan 2000 noterat på Oslo-börsen. För mer information se www.telecomputing.se

Om Veolia Transport
Veolia Transport driver persontrafik på entreprenad åt Rikstrafiken, länstrafikbolag, kommuner och landsting i hela Sverige. Vi är specialiserade på att lösa resenärers transportbehov genom buss, tåg, tunnelbana, spårvagn, taxi och båt. Varje dag åker cirka 1,6 miljoner resenärer med oss i Sverige. Säkerhet, pålitlighet och service är prioritet i arbetet som sköts av 7 200 medarbetare runtom i landet. Veolia Transport har bedrivit persontrafik världen över sedan 1911 och har idag verksamhet i 28 olika länder.