Verdane Capital

Verdane Capital etablerar fond med 1.5 miljarder för nya investeringar

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 06:30 CEST

Riskkapitalfonden Verdane Capital VII K/S stänger på dryga 1.5 miljarder och den är därmed 50% större än sin föregångare. Totalt har fonden 30 investerare, varav 7 tillkommit sedan den föregående fonden. Fonden ska köpa portföljer av onoterade tillgångar i Norden, så kallade secondary directs.

Bland de 30 investerarna i fonden finns många av Nordens mest ansedda institutionella investerare, som exempelvis AP3, Argentum, Finnish Industry Investment, KLP, Mandatum Life och RealDania. För första gången har danska och finska institutioner investerat med Verdane. En fjärdedel av kapitalet kommer från investerare utanför norden och bland dessa märks framför allt schweiziska, franska och amerikanska fond i fonder och family offices, bland andra ett större family office i Zürich.

”Vi är tacksamma för det förtroende som nya och gamla investerare visat. Vi är stolta över att vi har ökat fondstorleken i en extremt tuff kapitalanskaffningsmarknad, där Europeiska riskkapital fonder under 2009 bara reste 42% av kapitalet som rests 2008. Vi är särskilt glada att vi nu har investerare i både Danmark och Finland, som är marknader vi vill göra fler affärer i” säger Lars B. Thoresen, Group Managing Partner på Verdane Capital Advisors.

Verdane Capital VIIs huvudfokus är att förvärva portföljer av onoterade företag, men fonden kan också köpa andelar i enskilda nordiska tillväxtföretag. Fonden har redan investerat i 35 företag genom tre portföljer; Spencer i Norge, Aggregate Media II i Sverige och Cumasa i Finland. Företagen är verksamma inom framför allt förnyelsebar energi, e-handel och industri.

”Under vår 7-åriga historia har vi aldrig sett fler affärsmöjligheter än vi gör just nu. Många ägare av onoterade tillgångar ser i dagsläget över dessa och vi kan ge likviditet genom skräddarsydda strukturer som passar varje säljares behov. Dessutom kan vi tillskjuta nytt kapital och gå in som långsiktiga aktiva ägare i företagen med störst potential. Investerare i fonden får en diversifierad och i viss mån kontracyklisk exponering till de nordiska ekonomierna” säger Bjarne Lie, Chief Investment Officer på Verdane.

För ytterligare information:

Lars B. Thoresen, Group Managing Partner, email: lars.thoresen@verdanecapital.com, mobil: +47 957 074 94

Bjarne Lie, Partner och Chief Investment Officer, email: bjarne.lie@vardenecapital.com, mobil: +47 918 155 08 eller +46 706 037 411

Verdane Capital Advisors

Verdane Capital Advisors har 25 års erfarenhet på riskkapitalmarknaden. Sedan 2003 är företagets huvudfokus att förvärva portföljer av onoterade företag, men fonderna kan också köpa andelar i enskilda nordiska tillväxtföretag. Kapitalet för aktiva fonder är ungefär 5  miljarder, med cirka 100 företag på fem fonder. Totalt arbetar 17 personer med investeringar på Verdane Capital Advisors, på kontor i Oslo och Stockholm. Fonderna har investerat i företag som BytHjul, C3, Mathem, Resman, SmartMotor, Vector, Wireless Maingate and Åkerströms. Tidigare investeringar omfattar Coding Technologies, Chipcon, DIBS, Infostream, Nacre, Opera Software, Odim, Provida, Reslink, Reslab and TradeDoubler. www.verdanecapital.com