Funera AB

Verdane Capital investerar i Funera

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 17:16 CET

Norska Riskkapitalbolaget Verdane har nyligen köpt upp sju bolag från Aggregate Media, varav ett dessa företag är Funera. I och med affären kommer Verdanes ägarandel uppgå till cirka 11 procent. Dock är ambitionen att andelen ska öka på sikt.

- Detta betyder mycket att Verdane har förtroende för vår verksamhet då vi har som ambition att slå igenom internationellt. Det här möjliggör bland annat att vi kan investera i fler begravningsbilar, fler lager och mer lokal närvaro ute i landet, säger Dennis Jillvert, vd på Funera.

De andra företagen som Verdane investerat i är bland annat Consector, förmedlare av krediter och bostadslån på nätet och Ecoride, producent av elcyklar. Detta köp innebär satsningar upp till 100 miljoner kronor och Funera är det bolag som Björn Beckman, investeringsansvarig på Verdane, själv lyfter fram som mest viktig i affären.

- Idag domineras marknaden av Fonus, med cirka en tredjedel av omsättningen i Sverige. På många orter kan man tala om ett lokalt monopol. Funera kan erbjuda en likvärdig tjänst till ett pris som är en tredjedel lägre, sa Björn Beckman i en intervju med DI Digital den 20 januari.

Presskontakt:

Patrik Nordvall, marknadsansvarig Funera

patrik.nordvall@funera.se, tfn: 0733 - 99 40 05 

Helena Thorén, presskontakt, Andreasson PR

helena.thoren@anpr.se, tfn: 070-725 11 68

funera.se

Funera startades med insikten om att begravningsbranschen var en av de få branscher som ännu inte hade tagit del av IT-revolutionen. En bransch som fortfarande i stor utsträckning jobbade med papper och penna. Där kundmötet fortfarande till stor del var mycket av ett säljmöte och där många kunder upplevde ett obehag över att vara utelämnad till en begravningsbyrå i ett läge av sorg. I ett läge då man inte orkar reflektera över kostnader.

Med hjälp av IT och personer med mångårig erfarenhet av att bygga upp framgångsrika företag så kan Funera erbjuda samma produkter och tjänster som en traditionell byrå men till en mycket mindre kostnad. Det som framförallt skiljer Funera från en traditionell byrå är att vi inte har fysiska möten för begravningsplaneringen. Utan detta sköts på Internet eller telefon. Detta ger kunden en större kontroll, självständighet och frihet i processen.

funera.se