Labs2

Verigo Norge AS väljer BRIKKS som systemlösning för sin utveckling av digitala tjänster till fastighetsföretagens och energibolagens slutkunder. Ordervärdet är initialt 2,3 MSEK.

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 09:00 CET

”Labs2 tror att Verigo har goda förutsättningar att kunna bli en stark partner till merparten av Norges alla energi- och fastighetsbolag. Med BRIKKS kommer Verigo att kunna ge service för både mättning och debitering av enstaka hushålls energiförbrukning, samt även för multipla tjänster (Internet, IP-TFN, IPTV, VoD)”, säger Jonas Birgersson VD på Labs2.

”Labs2 ger oss genom sitt deltagande tillgång till Europas ledande kunskap om operation och utveckling av avancerade bredbandstjänster, så självklart välkomnar vi denna kunniga industriella part. Tillsammans med våra framtida kunder kan vi göra mycket för nordisk utveckling av nyttiga och lönsamma tjänster över bredband”, säger Dag Dvergsten, Ordförande på Verigo.


För mera information:
Jonas Birgersson 070 515 27 62
Dag Dvergsten +47 90 89 24 40


Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.