Verisec

Verisec får genombrottsorder från Grupo Cooperativo Cajamar i Spanien

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 07:35 CEST

Grupo Cooperativo Cajamar har lagt en order på Verisecs egenutvecklade produkter Freja Mobile och Freja ID, för att förbättra kundupplevelsen och säkerheten i bankens mobilkanaler. Cajamar blir den första spanska banken att integrera Verisecs mobila säkerhetsteknik från Freja Mobile inuti bankapparna som kunderna använder, utöver att installera Freja ID som plattform för hantering av digitala identiteter.

Grupo Cooperativo Cajamar är en spansk finanskoncern som är resultatet av en sammanslagning av flera regionala sparbanker och kreditföreningar. Banken finns i 42 provinser av landet, med över 1200 lokalkontor och en affärsvolym om 68 miljarder euro. Man har 1,4 miljoner medlemmar i kreditföreningen och sammanlagt 4 miljoner kunder. Moderbolaget heter Banco Crédito Cooperativo S.A.

Med Verisecs teknik möter banken ett flertal utmaningar i en och samma lösning. Förutom att höja säkerheten och förbättra kundupplevelsen uppfyller man också European Banking Associations (EBA) riktlinjer för internetbetalningar samt de EU-krav som ställs i det kommande betaltjänstdirektivet, PSD2. Med kombinationen av Freja ID Och Freja Mobile kan också nya funktioner erbjudas i bankens digitala kanaler. När en säker digital identitet har distribuerats till kundens mobil får banken, genom Verisecs patentsökta teknik, en säker kommunikationskanal där kunderna, med sin mobil, kan underteckna allt från avtal till vanliga banktransaktionen. Den säkra kommunikationskanalen gör det också möjligt att distribuera exempelvis PIN-koder (som PIN-koder till kreditkort) till mobilen. Detta är något som banker av säkerhetsskäl traditionellt har gjort via fysisk post, en både tidsödande och kostsam process.


Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Den spanska bank- och finansmarknaden är viktig för Verisec och denna order är frukten av att vi har bearbetat marknaden på ett strukturerat sätt under flera år och utvecklat relationen med i stort sett samtliga banker i landet. Att skapa tillit hos banker och få ansvaret för säkerheten i deras viktigaste affärskanaler tar tid. Med BBVA och Cajamar som referenser från Spanien, i tillägg till våra övriga bankkunder, blir det enklare för Verisec att öka tillväxttakten på den europeiska bankmarknaden.”

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com