Verisec

Verisec godkänd leverantör i statligt ramavtal

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 07:31 CEST

Kammarkollegiet, Statens inköpscentral, har godkänt Verisec som underleverantör till Tieto inom ramavtalet Informationsförsörjning. Detta möjliggör för statliga myndigheter, kommuner och landsting att på ett enkelt sätt kunna upphandla Verisecs produkter och tjänster, med Tieto som partner.

Verisec har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete med Tieto inom flera olika kundkategorier, och detta är ett steg i att bredda samarbetet gentemot kunder inom den offentliga sektorn.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
”Det systematiska arbetet med partnerskap är en viktig del för att leverera våra produkter i olika sammanhang. Genom att skapa större helhetserbjudanden, kan vi lösa bredare utmaningar än vad som är möjligt annars. Att agera som underleverantör till Tieto ger oss öppningar inom offentlig verksamhet i Sverige.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com