Verisec

Verisec och Virgin Media Business tecknar myndighetsavtal i Storbritannien till 2028

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 07:33 CET

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man tecknat ett omfattande ramavavtal kring offentlig upphandling som inkluderar alla brittiska myndigheter och offentliga institutioner. Ramavtalet är tecknat i ett partnerskap tillsammans med Virgin Media Business.

Verisec har sedan 2011 haft ett ramavtal med London Public Services Network (LPSN) som har gett brittiska kommuner rätt att upphandla bolagets lösning för säker inloggning. Avtalet har varit en stor framgång som resulterat i att ett 50-tal kommuner och myndigheter nu använder Freja för hantering av digitala identiteter. Det nya avtalet omfattar ett stort antal IT-tjänster inom ramen för TRUSTnet från Virgin Media Business och inkluderar samtliga myndigheter och offentliga verksamheter i Storbritannien. Verisec är med sina lösningar inom Freja-familjen, exklusiv leverantör av produkter och tjänster för tjänster för stark autentisering, molninloggning och mobilt ID inom TRUSTnet. Avtalet sträcker sig till och med 2028.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:

”På några få år gick vi från noll till en ledande position bland brittiska kommuner. Nu har produktportföljen inom Freja-familjen växt rejält och antalet potentiella kunder som omfattas av det nya avtalet blivit betydligt fler. Att vi fått med Virgin Media Business som partner på den brittiska marknaden öppnar också många nya dörrar, inte bara inom offentlig sektor, så allt talar för att vi går en mycket spännande framtid till mötes i Storbritannien.”

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com