Det Norske Veritas AB, DNV

Veritas Pensionsförsäkring - ett lysande placeringsresultat

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:01 CET

Veritas Pensionsförsäkrings nyckeltal 2006:

Veritas Pensionsförsäkring - ett lysande placeringsresultat

- Veritas Pensionsförsäkring gjorde ett av arbetspensionsförsäkringsbranschens bästa placeringsresultat
- Solvensen förstärktes ytterligare
- Premieinkomsten ökade med 7,0 %
- Kostnadseffektiviteten utvecklades positivt
- Företags- och företagarkunderna nöjda med den professionella och personliga kundbetjäningen

Veritas Pensionsförsäkrings fjolår var resultatmässigt ett bra år. Både resultatet och verksamheten utvecklades i rätt riktning. "Vi nådde våra målsättningar om att ha ett bättre placeringsresultat än arbetspensionsbolagen i genomsnitt, att ytterligare stärka solvensen och att förbättra vår kostnadseffektivitet", berättar vd Jan-Erik Stenman.

Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastade mycket bra. Placeringsavkastningen på det sysselsatta kapitalet var 10,8 % (10,7) enligt gängse värden, vilket betyder att Veritas Pensionsförsäkring gjorde ett av arbetspensionsförsäkringsbranschens bästa placeringsresultat. Alla placeringsslag har avkastat bättre än marknaden i genomsnitt. Avkastningen på noterade aktier var 27 %. Placeringsportföljens marknadsvärde var vid utgången av fjolåret 1,7 miljarder euro (1,5). De inom parentes nämnda siffrorna gäller år 2005.

Premieinkomsten ökade med 7,0 % till 285,1 miljoner euro. Totalresultatet enligt gängse värde uppgick till 92,5 miljoner euro (89,5). Veritas Pensionsförsäkring betalade år 2006 arbets- eller företagarpension till ca 22 000 finländare. Pensionsersättningarna uppgick år 2006 till 227,4 miljoner (218,8).

Solvensen förstärktes ytterligare år 2006. Solvensgraden var vid årets slut 32,3 % (28,6), vilket är 2,4 gånger solvensgränsen. Verksamhetskapitalet var 432,2 miljoner euro jämfört med 347,6 miljoner euro året innan.

Den positiva resultatutvecklingen gynnar också kunderna i form av kundåterbäringar. Veritas Pensionsförsäkring överförde 6,1 miljoner euro (3,9) till kundåterbäringar, dvs. 0,55 % av de försäkrades lönesumma.

Omkostnadsprocenten var vid årets slut 85,3 % (92,9). Det visar att bolagets effektivitet har avsevärt förbättrats. Bolaget hade i genomsnitt 124 anställda under fjolåret. Veritas företags- och företagarkunder är nöjda med den yrkeskunniga och personliga kundbetjäningen, visar en kundundersökning som bolaget lät göra under år 2006. "Det visar att vi har en bra grund att stå på inför vidareutveckling av vår verksamhet", konstaterar Stenman.

Ljusa framtidsutsikter

Vd Jan-Erik Stenman konstaterar att en av tyngdpunkterna för det innevarande året är vidareutveckling av verksamheten med beaktande av kostnadseffektiviteten och bevarandet av god kvalitet på kundbetjäningen. "Vi kommer att satsa på att utveckla vår egen försäljningsorganisation och att intensifiera vårt samarbete med våra strategiska samarbetspartners dels för att effektivera verksamheten, dels för att ytterligare förbättra kundbetjäningen och för att öka försäljningen".

Till följd av att Veritas Pensionsförsäkring sålde dotterbolaget Veritas Livförsäkring i början av år 2007 till Aktia Sparbank, kommer samarbetet mellan Aktia och Veritas att intensifieras. "Det nya samarbetskonceptet ger Veritas Pensionsförsäkring tillväxt- och utvecklingsmöjligheter i en större skala än tidigare", konstaterar Stenman om bolagets framtidsutsikter.

En av bolagets viktigaste uppgifter är att placera pensionsmedlen betryggande också i framtiden. "Vi har gjort ett bra arbete när det gäller att placera pensionstagarnas medel trots utmanande placeringsklimat. Vi har förberett oss väl för de kommande ändringarna gällande arbetspensionsbolagens möjligheter att placera mera medel än tidigare i aktier för att ytterligare höja på placeringarnas avkastning och därmed minska på trycket på en höjning av försäkringspremierna. Vi ser med tillförlit på framtiden trots utmaningar på placeringsmarknaden och den hårdnande konkurrensen på försäkringsmarknaden", konstaterar Stenman avslutningsvis.


Veritas Pensionsförsäkrings officiella bokslut och elektroniska årsberättelse publiceras vecka 16 på webbplatsen veritas.fi.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING


Bilagor
Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 2006 (pdf) (uppgifterna är inte reviderade)

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 550 1786, 050 593 0138
Placeringsdirektör, vice vd Thor Sourander tfn 010 550 1628, 0500 794 493

Avsändare
Kommunikationschef Gunilla Sjöberg, tfn 010 550 1722, 050 587 0450

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig och yrkeskunnig service i arbetspensions- och arbetshälsoärenden. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Bekanta dig med Veritas medietjänst, www.veritas.fi.