Länsstyrelsen i Västmanlands län

Verka Jämställt!– ett projekt i tiden.

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 16:14 CET

Företrädare för media hälsas välkomna till rikskonferensen Verka Jämställt.
Tid: Tisdag 13 februari kl 09.30 - 14.30 Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.
Bakgrund
Verka Jämställt är ett unikt utvecklingsprojekt där Länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län tillsammans med 16 arbetsplatser i de fyra länen har arbetat för att kunna ge bättre samhällsservice för både kvinnor och män. På arbetsplatserna har man utbildats om hur det egna arbetet kan ledas, styras och organiseras för att uppnå en jämställd verksamhet. Nu är det dags att sprida sina erfarenheter och nya arbetsmetoder.

Verka Jämställt handlar om myndigheters och organisationers agerande och service gentemot allmänheten ‑ så kallad jämställdhetsintegrering. Det betyder att på ett strukturerat sätt genomlysa sin egen verksamhet så att man säkerställer att kvinnor och män får del av myndighetens service på lika villkor och efter vars och ens behov.– Landets länsstyrelser har regeringens uppdrag att bidra till ökad jämställdhet i länen, säger landshövding Björn Eriksson, Östergötland. Det här projektet, med ett nära samarbete över flera läns- och myndighetsgränser, har inneburit ett lärande och en inspiration för alla inblandade parter – inte minst för oss själva, fortsätter han.Från de fyra länen har deltagit, förutom länsstyrelserna, länsarbetsnämnden, försäkringskassan, universitetet/högskolan, polismyndigheten och Arbetsmiljöverket i Västmanland och Örebro, Skatteverket Mälardalsregionen samt Regionförbundet Östsam.- Verka Jämställt har genomförts som en del i Sörmlands Jämviktsprojekt och visar att jämställdhetsarbetet genomförs i bred samverkan i Sörmland, framhåller landshövding Bo Könberg.Rikskonferensens syfte är bland annat att sprida kunskap om konkreta metoder för jämställdhet i vardagsarbetet på den egna arbetsplatsen.

– Konferensen är ett resultat av ett tålmodigt och målinriktat arbete som handlat mycket om vikten av kompetensutbildning, om betydelsen av metoder och modeller för att visa på det motstånd och de tveksamheter som finns när det gäller jämställdhet, säger landshövding Mats Svegfors.– Det här är bara början på en spännande utveckling– nu gäller det för alla inblandade att se till att handlingsplanerna verkligen kommer att användas i vardagen ‑ som ett strategiskt viktig steg på vägen mot ett jämställt samhälle, konstaterar avslutningsvis landshövding Sören Gunnarsson.Välkommen att ta del av de metoder för jämställdhetsintegrering i verksamheten som vi har arbetat fram!Projekt Verka Jämställt finansieras av EU och ESF Mål 3För mer information:

Jämställdhets expert Catharina Alpkvist Linköping, tel 070-574 50 55

Jämställdhetsexpert Kerstin Lilje Örebro,

tel 070-624 86 04

Projektledare Afamia Marah, tel 0704-82 16 80

Enhetschef Karin Tilly Västerås, tel 070-603 56 42