Länsstyrelsen i Södermanlands län

Verka Jämställt! - ett projekt i tiden

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 17:26 CET

[Pressmeddelande)
Verka Jämställt är ett unikt utvecklingsprojekt där länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län tillsammans med 16 arbetsplatser i de fyra länen har arbetat för att kunna ge bättre samhällsservice till både kvinnor och män. På arbetsplatserna har man utbildats om hur det egna arbetet kan ledas, styras och organiseras för att uppnå en jämställd verksamhet.

Nu är det dags att sprida erfarenheterna och nya arbetsmetoder. Det sker vid en rikskonferens tisdagen den 13 februari.

Verka Jämställt handlar om myndigheters och organisationers agerande och service gentemot allmänheten - så kallad jämställdhetsintegrering. Det betyder att på ett strukturerat sätt genomlysa sin egen verksamhet så att man säkerställer att kvinnor och män får del av myndighetens service på lika villkor och efter vars och ens behov.

- Landets länsstyrelser har regeringens uppdrag att bidra till ökad jämställdhet i länen, säger landshövding Björn Eriksson, Östergötland län. Det här projektet, med nära samarbete över flera läns- och myndighetsgränser, har inneburit ett lärande och en inspiration för alla inblandade parter - inte minst för oss själva.

Många myndigheter i fyra län

Från de fyra länen har deltagit, förutom länsstyrelserna, länsarbetsnämnden, försäkringskassan, universitetet/högskolan, polismyndigheten och Arbetsmiljöverket i Västmanland och Örebro, Skatteverket Mälardalsregionen samt Regionförbundet Östsam.

- Verka Jämställt har genomförts som en del i projektet Genväg Sörmland och visar att jämställdhetsarbetet genomförs i bred samverkan i länet, framhåller landshövding Bo Könberg i Södermanlands län.

Rikskonferensens syfte är bland annat att sprida kunskap om konkreta metoder för jämställdhet i vardagsarbetet på den egna arbetsplatsen.

- Konferensen är resultatet av ett tålmodigt och målinriktat arbete som handlar mycket om vikten av kompetensutbildning, om betydelsen av metoder och modeller för att visa på det motstånd och de tveksamheter som finns när det gäller jämställdhet, säger landshövding Mats Svegfors i Västmanlands län.

Början på en spännande utveckling

- Det här är bara början på en spännande utveckling - nu gäller det för alla inblandade att se till att handlingsplanerna verkligen kommer att användas i vardagen - som ett strategiskt viktigt steg på vägen mot ett jämställt samhälle, konstaterar avslutningsvis ländshövding Sören Gunnarsson i Örebro län.

Välkommen att ta del av de metoder för jämställdhetsintegrering i verksamheten som vi har arbetat fram.

Rikskonferensen Verka Jämställt äger rum tisdagen den 13 februari i Stockholm. Program finns att läsa här.

Projektet Verka Jämställt finansieras av EU och ESF Mål 3.

Kontaktpersoner:

Afamia Maraha, projektledare, Länsstyrelsen i Södermanland, tel 0704 - 82 16 80
Catharina Alpkvist, jämställdhetsexpert, Länsstyrelsen i Östergötland, tel 070 - 574 50 55
Kerstin Lilje, jämställdhetsexpert, Länsstyrelsen i Örebro,070 - 624 86 04
Karin Tilly, enhetschef, Länsstyrelsen i Västmanland, tel 070 - 603 56 42