Länsstyrelsen i Södermanlands län

Verka Jämställt – myndigheter i samverkan för bättre service och jämställt beslutsfattande

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:53 CET

Verka Jämställt är ett unikt utvecklingsprojekt där fyra länsstyrelser och 16 arbetsplatser har arbetat tillsammans för att kunna ge bättre samhällsservice till både kvinnor och män. På arbetsplatserna har man utbildats om hur det egna arbetet kan ledas, styras och organiseras för att uppnå en jämställd verksamhet. Nu är det dags att sprida erfarenheterna.

Verka Jämställt handlar om myndigheters och organisationers agerande och service gentemot allmänheten ‑ så kallad jämställdhetsintegrering. Det betyder att på ett strukturerat sätt genomlysa den egna verksamhet så att man säkerställer att kvinnor och män får del av myndighetens service på lika villkor och efter vars och ens behov. Från Södermanland har Länsstyrelsen, Mälardalens Högskola, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden deltagit i samarbetet med att processa fram handlingsplaner för att förbättra sitt agerande och sin service gentemot sina respektive ”kunder”.

Inspirerande samarbete

- Landets länsstyrelser har regeringens uppdrag att bidra till ökad jämställdhet i länen, säger t f landshövding Kurt Ekelund. Det här projektet, med ett nära samarbete över flera läns- och myndighetsgränser, har inneburit ett lärande och en inspiration för alla inblandade parter – inte minst för oss själva, fortsätter han.

Fredagen den 1 december arrangeras länskonferenser i Eskilstuna, Linköping, Västerås och Örebro – med syfte att berätta om resultaten och inspirera andra att arbeta i samma anda.

Länskonferensen i Södermanland hålls på Clarion Hotell Bolinder Munktell i Eskilstuna, fredagen den 1 december 2006 kl 09.00 – 11.45.

Media är välkomna att bevaka hela konferensen.

- Konferensen är ett resultat av ett tålmodigt och målinriktat arbete som handlat mycket om vikten av kompetensutveckling, om betydelsen av metoder och modeller för att visa på det motstånd och de tveksamheter som finns när det gäller jämställdhet, säger Kurt Ekelund.

- Vi ska se till att handlingsplanen blir ett aktivt verktyg i vår verksamhet, säger Sophia von Wachenfeldt, bitr chef på Arbetsför­medlingen i Eskilstuna och en av Länsarbetsnämndens samordnare i projektet.

Projekt Verka Jämställt finansieras av EU och ESF Mål 3.

Kontaktpersoner:
Afamia Maraha 0155 - 26 46 38 0704 - 82 16 80
Lars-Eric Antonsson 0155 - 26 40 08 0709 - 58 06 99