Vänsterpartiet

Verkligt inflytande för äldre viktigt – men stoppa också nedskärningarna

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 13:43 CET

Igår presenterade regeringen en lagrådsremiss om nationell värdegrund för äldreomsorgen. En del av förslaget innebär ökat inflytande för de äldre.

- Vänsterpartiet har under flera år drivit kravet på att äldre personer skall kunna välja när och hur stöd och hjälp skall ges. Det gläder mig därför att regeringen nu lägger detta förslag, säger Eva Olofsson, äldreomsorgspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Det handlar om verkligt inflytande till skillnad från den marknadsanpassning och privatisering regeringen kallar valfrihet.

Regeringen kommer i lagrådsremissen att föreslå flera olika åtgärder, bland annat en bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL) om en nationell värdegrund och en bestämmelse i SoL om att den äldre personen, så långt som möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service skall ges och en lag ändring som ger möjlighet till kompensation om personen t.ex. inte fått det bistånd som beviljats.

- Men en värdegrund räcker inte när det runt om i kommunerna sker nedskärningar i äldreomsorgen, säger Olofsson. Det sparas på personal och vikarier tas inte in, det blir stressigare inom hemtjänsten och sociala aktiviteter minskar. Detta är den verklighet jag träffar på runt om i landet när jag besöker äldreomsorgen. För att ökat inflytande skall bli verklighet behövs fler inte färre anställda i äldreomsorgen. I klartext regeringen har satsat alldeles för lite på kommunerna och det är de äldre som i hög grad för betala priset.

- Arbetsledare och biståndshandläggare skall få bidrag till kompetensutveckling men det som i första hand behövs är fler chefer med färre underställda. Det är inte ovanligt med upp till 60, 80 eller ännu mer personal under en chef, fortsätter Olofsson. Med ansvar för så mycket personal, en så omfattande verksamhet och budget blir det lätt att vardagsfrågorna prioriteras hur gärna man än vill arbeta med att utveckla verksamheten.

För mer information:

Eva Olofsson, riksdagsledamot i socialutskottet och äldreomsorgspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, 070-317 10 27

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64