Praktiska

Verksamheten vid Praktiska Kristinehamn och Storfors samordnas med Praktiska i Karlstad, Åmål och Sunne fr o m HT 2012

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 19:15 CEST

Med anledning av ett starkt vikande elevantal i hela landet, tillsammans med vår pågående kvalitetsutveckling av Praktiska-konceptet, konstaterar vi att det efter andra valomgången är för få sökande elever till Praktiska i Kristinehamn och Storfors för att vi ska kunna erbjuda den dynamiska lärmiljö som vi kräver för att säkerställa vår undervisningskvalitet. Från hösten 2012 samlar vi våra resurser i Värmland mellan närliggande skolor, och samordnar undervisningen vid dessa. Elever från Kristinehamn och Storfors erbjuds undervisningsplats vid Praktiska Karlstad, Åmål eller Sunne utifrån elevens individuella behov.

Upp till hälften av utbildningstiden inom Praktiska sker genom arbetsplatsförlagt lärande, dvs. på praktik. Praktikplatserna kommer inte att påverkas av förändringen, och alla elever ges möjlighet att behålla sina befintliga praktikplatser.

62 elever berörs, elever i nuvarande åk 1 och åk 2. Elever i årskurs 3 påverkas inte av sammanslagningen.

Genom samordningen av skolorna i Värmland ser vi att eleverna får större resurser både vad gäller lärare, elevvård, utbildningsmaterial etc.

Praktiska är ledande i Sverige inom yrkesutbildningar och lärlingsprogram. Vårt mål är fortsatt att erbjuda undervisning som leder unga till jobb - med kvalitet och nöjda elever som viktigaste fokus.

Ytterligare information Stefan Kristoffersen, utbildningschef region Väst, tel. 0725 43 43 00

 

Praktiska Sverige AB har idag 50 yrkesgymnasier från Kiruna till Ystad, och är störst i Sverige inom lärlingsprogrammet på gymnasieskolan. Praktiska har idag ca 6000 elever.