Radar Ecosystem Specialists

Verksamhetens representanter allt viktigare som IT-kund

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 23:04 CEST

Verksamhetsfinansierad IT växer kraftigt under kommande perioden. 

Radars presentation Marknadsplan 2013-14, visar att marknadens tillit till den ekonomiska utvecklingen ökar. De svenska IT-budgetarna visar små men tydliga tecken på tillväxt. Framförallt är det verksamhetsfinansierad IT som växer och Radars analys indikerar en tillväxt motsvarande 8 procent under 2014. 

Realiseringen av IT-budgetarna ökar i takt med att halvårsskiftet 2013 närmar sig. Kundernas tillit till den ekonomiska utvecklingen ökar under andra halvan av 2013 med en tydlig marknadstillväxt under 2014. Främsta orsak till ökningen i IT-realisering är den verksamhetsfinansierade delen som under 2013 ökar med 6 procent och under 2014 med hela 8 procent. Den nya kunden, dvs. verksamhetens representanter, blir allt viktigare för de leverantörer som vill ta tillvara ökningen i efterfrågan. 

”Trenden i marknaden är ökad distribution och ökade affärsvolymer i antal. Sett till förändring och konkurrenssituation i marknaden, spelas ökningen ut olika. Vår analys indikerar att hårdvara och tjänster ökar medan mjukvarumarknaden minskar i värde under andra halvan av 2013 och under 2014”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar. 

Marknadsplan 2013-14 innehåller: 

  • Marknadens uppdelning och värden 
  • Marknadstillväxt 
  • Här finns affärerna 

Fullständig presentation finns tillgänglig för kunder med abonnemang.
Radars rapport kan även beställas separat här

Mediakontakt: 

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Consulting är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.