IrakSolidaritet

Verksamhetsberättelse för IrakSolidaritet 3 maj 2018 - 14 maj 2019

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2019 17:46 CEST

Verksamhetsberättelse för IrakSolidaritet 3 maj 2018 - 14 maj 2019

Årsmöte 3 maj 2018
Sigyn Meder hälsade välkommen och inledde om läget i Irak.
Följande styrelse valdes:
Styrelse under verksamhetsåret
Sigyn Meder (Stockholm) ordförande, Ulf Bjerén (Karlskrona), Mathias Cederholm (Malmö), Ingvar Erlandsson (Göteborg), Arne Hjorth (Stockholm) sekreterare, Christer Lundgren (Stockholm) redaktör, Sköld Peter Matthis (Stockholm) och Mike Powers (Stockholm) kassör.
Revisorer
Ordinarie revisor för föreningen Torbjörn Wikland tillsammans med Tomas Bolme för Fallujainsamlingen.
Valberedning
Bodil Nilsson

Verksamhet sedan förra årsmötet
I Nyhetsbreven längre ner finns mer fakta om läget i Irak och de möten och aktioner som följer.


11-12 maj
IrakSolidaritet träffade under helgen 11 -12 maj medlemmar ur vårt internationella nätverk I.A.O.N. (International Anti-Occupation Network) och tog följande uttalande om Irak13 maj:
In English after the Swedish text

19-20 maj
IrakSolidaritet deltog i fredssamtalen i Degerfors med bokbord, flygblad och Fallujainsamling.
Flera medlemmar deltog i de viktiga diskussionerna.

4 juli
"Alla människors lika värde – alla folks lika rätt" Det sedvanliga opinionsmötet på USA:s nationaldag hölls på Stortorget.
Sigyn Meder talade för IrakSolidaritet:
4-julikommittén organiserar

3 augusti

IrakSolidaritet ställer upp för hotade visselblåsare och yttrandefriheten.
Manifestation utanför Ecuadors ambassad i Stockholm.
Julian Assange hotades av utlämning från Ecuadors ambassad i London.
Wikileaks har haft mycket stor betydelse för IrakSolidaritets kunskap om Irakkriget.
De som bidragit till att avslöja sanningen om krigsbrott och andra övergrepp ska inte sitta fängslade. Det är de ansvariga för krigsbrott som ska åtalas! Stödkommittén för Julian Assange organiserar.
Ett tiotal föreningar stöder kommittén.

17 augusti

Manifestation för visselblåsarna utanför Storbritanniens ambassad.
Sigyn Meder höll följande tal:

25 augusti
Förbjud kärnvapen!
Ratificera FN-konventionen mot kärnvapen!
I Irak använder USA uranvapen med fruktansvärda hälsokonsekvenser för befolkningen.
Alla radioaktiva vapen måste förbjudas!
Manifestationen organiserades av Kvinnor för fred och andra fredsrörelser.

31 augusti
Manifestation för Julian Assange och yttrandefriheten utanför Storbritanniens ambassad
Se film med tal på svenska och engelska

15 september
IrakSolidaritet stöder Fredsloppet i Göteborg

September 2018
Fallujainsamlingen nådde sitt delmål. (Text på svenska och engelska och foton) Vi hade samlat in vår del av kostnaderna för en ultraljudsapparat till Barn-och kvinnosjukhuset i Falluja.
Detta skedde i samarbete med Irakhope och Nahoko Takato i Japan och People´s History of Fallujah och Ross Caputi, USA. Ross kom som mycket ung marinsoldat till Falluja och USA:s andra stora anfall på staden i november 2004 och arbetar nu för att hjälpa sjuka och nödlidande.Vi är mycket glada över vårt internationella samarbete för Fallujainsamlingen.
Under rubriken Fallujainsamlingen finns mer information.
Här började kampanjen.
Blixtinsamling för barnen i Falluja. På FB får en kampanj högst sträcka sig 14 dagar.

2 november
Fallujainsamlingen
Ultraljudsapparaten är på plats på Barn-och kvinnosjukhuset i Falluja.
Se foton och länkar till mer information.

4 november
Socialistiskt forum, ABF Stockholm
Föreningen delade ut flygblad om Irak

6 november
IrakSolidaritet höll möte med rubriken "Svensk-irakisk familj under ockupation."
Mohammed Alwan berättade om sin familj med mamma, shia och pappa, sunni.
Alla umgicks. Ingen frågade om sekt.
Med ockupationen förändrades allt. Fyra av Mohammeds syskon mördades av miliser.
Mötet ägde rum i kvarteret Linjalens möteslokal. Mohammed hade då en tobaksaffär på Åsögatan.
Mohammeds goda linssoppa serverades med ett glas vin. Ett bra möte. Foto av lillasyster som sköts med 19 skott.
Foton från mötet.

16-18 november
Dublin
International Conference Against US/NATO Military Bases
Sigyn Meder, Mike Powers och Bodil Nilsson deltog från föreningen.
300 aktivister från 35 länder deltog. Lärorik konferens och välorganiserad.
Föreningen gjorde ett inlägg om Irak i programbladet för konferensen och tog fler tillfällen att ta upp Irakfrågan i samband med konferensen.Se vår artikel på engelska

27 november

Författaren och journalisten Peo Österholm inbjöds av FIB/K Stockholm och IrakSolidaritet att tala om sin nyutkomna bok "IRAK Åh, vilket galet krig!"
En studie i krigets vanvett och en viktig sammanfattning av vad som skett.
Sigyn och Mike fick också tillfälle att redovisa det aktuella läget.
Foton från mötet

16 december
Aktion för Julian Assange och visselblåsarna och yttrandefriheten på Drottninggatan
Se film

7 december

Mike Powers sände en hälsning från föreningen till Noam Chomskys 90-årsdag.

28 december

Fallujainsamlingen
Från Barn-och kvinnosjukhuset får vi bekräftelse på det arbete som nyligen påbörjats med hjälp av ultraljudsapparaten. Den här dagen undersöktes 18 hjärtsjuka barn.
Tack uttrycks från sjukhuset till de som hjälpt till att skaffa ultraljudsapparaten

2019

14 februari
Peo Österholm och Sigyn Meder talade om Irak på ett studiemöte organiserat av föreningen Nej till NATO.

3 mars
Uttalande från IrakSolidaritet inför årsdagen av USA/Storbritanniens olagliga angrepp på Irak.
Irak, folkrätten och kärnvapenfrågan.

Globalpolitics.se publicerar uttalandet
Workers World

16 mars
Manifestation mot USA:s krigshets mot Venezuela
Vi vill inte ha ett nytt Irak.
Sigyn talade på Venezulamanifestationen bl.a. om de likheter som finns mellan angreppet på Irak
och det hotande angreppet på Venezuela.
Arr. Venezuelanätverket

20 mars

Seminarium
Ödeläggelsen av Irak - nedtystat brott och miljökatastrof
The Destruction of Iraq - Hushed-up Crime and Environmental Disaster, Seminarium på ABF Stockholm 20 mars 2019. Arrangörer: IrakSolidaritet i samarbete med ABF.
Foton
på talarna
Hela programmet
I programmet presenteras talarna. Det finns länkar till alla tal som filmades av Franz Smidek. Du kan även se Dr Souad Al-Azzawis föreläsning på engelska med all text och alla bilder som Bodil Nilsson summerade i det filmade avsnittet. Dr Souad är biträdande professor i miljöteknik.
Detsamma gäller Dr Samira Alani. Du kan se filmad föredragning med en del kommentarer på svenska och hennes föredragning på engelska. Hon ansvarar för de barn som föds med missbildningar på Barn-och kvinnosjukhuset i Falluja. Hon har i många år sett dessa barn och har sänt många foton för att vi ska se och förstå.
Arne Hjort tog upp frågan om Iraks förorenade vatten och orsakerna.
Sigyn Meder talade om Pentagons roll för den miljö-och klimatkatastrof som råder.
Du kan antingen se dessa tal filmade eller läsa dem.
Författaren Peo Österholm kommenterade och Mike Powers var moderator.

Därför finns det många alternativ och därför många länkar om du följer länken "hela programmet."
Arne Hjorths och Sigyn Meders tal går också att läsa här.
Det blev ett mycket lärorikt och bra seminarium.

Globalpolitics.se har publicerat det mesta från seminariet.
Inbjudan och uttalande
Rapport del 1
Rapport del 2
Rapport del 3
Rapport del 4

12 april
Möte för Julian Assange, visselblåsarna och försvar för yttrandefriheten på Medborgarplatsen med mycket kort varsel
Dagen innan hade  Assange hämtats från Ecuadors ambassad av brittisk polis.
Ett mycket bra möte med fem talare.
Foton (Gunnar Thorell)
Nya Kulturen om visselblåsarna och mötet
Film från mötet

15 april

Föreningen sände ett frivilligt remissvar gällande "Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till FN:s konvention mot kärnvapen.IrakSolidaritet valde att sända uttalandet "Irak, folkrätten och kärnvapenfrågan". Uttalandet visar tydligt att det är vår uppfattning att Sverige ska ratificera FN-konventionen mot kärnvapen.

1 maj
Föreningen delade ut detta flygblad på olika manifestationers samlingsplatser i Stockholm, Uppsala och Lund.

4 maj
Manifestation för visselblåsarna och yttrandefriheten med fina banderoller och flygblad på Hötorget.
Mycket lyckat. Stort deltagande av aktivister.

Fallujainsamlingen pg 11673-1
Fallujainsamlingen har sedan starten samlat 554 979:- Under 2018 samlades 51 652:-
Under 2018 utbetalades 112 596:-
Den sista utbetalningen utgör Fallujainsamlingens andel av den ultraljudsapparat som föreningen samlat till. Vi nådde detta delmål i slutet av 2018. Se tidigare information.
Det betyder att det är ganska tomt i Fallujainsamlingens kassa.
Mer pengar behövs till insamlingens pg.
Läs rapport om hur vi fick ultraljudsapparaten på plats på Barn-och kvinnosjukhuset i Falluja.
Vi är stolta över detta arbete och får många bevis på att den är till stor nytta för de många hjärtsjuka barnen.
Stöd Fallujainsamlingen!
Varje krona når fram!
Utgifter för bankkostnader betalas av föreningen.
Föreningen tackar för alla bidrag som gjort vår insats möjlig!

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven ger värdefull information om hur föreningen ser på situationen i Irak. Nyhetsbreven når många både enskilda, organisationer och media. Nyhetsbreven informerar även om vår verksamhet som uttalanden och seminarier.

Följande Nyhetsbrev har publicerats under det gångna verksamhetsåret

Nyhetsbrev
från IrakSolidaritet 180505
Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 180809
Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 180817
Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 180823
Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 180905
Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 181102
Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 181217
Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 190430

Styrelsemöten och medlemsutskick
Styrelsen har hållit 4 protokollförda styrelsemöten. Medlemsbrev informerar om frågor som rör medlemmarna. Annars sänder vi Nyhetsbrev.
Internationellt samarbete.
Vårt internationella samarbete med I.A.O.N ( International Anti-Ockupation Network) är av stor vikt för vårt arbete. Uttalanden görs ibland gemensamt och vi träffas vid behov.Se Tunisuttalande från 13 maj.
Även Fallujainsamlingen samarbetar internationellt.
Månaderna kring det olagliga angreppet på Irak 20 mars har vi gemensamt en "Iraq Solidarity Month".
Seminariet vi hade 20 mars ingår i denna månad.

Uttalanden och pressmeddelanden
har gjorts i aktuella och viktiga frågor. Se hänvisningar ovan

Media
Tystnaden och desinformationen fortsätter.
Några kommentarer och artiklar från föreningen har publicerats i tidningar eller på bloggar och hemsidor, men det blir allt svårare att nå ut via media.
Inför parlamentsvalet 12 maj. Globalpolitics.se
lindelof.nu
Svenskt Världspolitiskt Forum med flera

Facebookgrupp
Aktuell information får du direkt på FB-gruppen IrakSolidaritet.

IrakSolidaritets styrelse 180512

Kontakt: info@iraksolidaritet.se