Xdin AB

Verksamhetskonsulter blir heta genom Business Process Management då XDIN AB och Flexeurope AB tecknar partneravtal

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:59 CET

Process Management då XDIN AB och Flexeurope AB tecknar partneravtal.

Processautomatisering av manuella rutiner är ett hett ämne bland verksamhetskonsulter i Sverige. Från att tidigare endast ha genomfört verksamhetsutveckling med att identifiera och dokumentera affärsprocesser, sticker marknaden spikrakt uppåt för att automatisera utvalda processer, minska ledtider och öka lönsamheten.

Det Göteborgsbaserade Xdin, som är en ledande aktör i Sverige inom processidentifiering, och Flexeurope AB, som med sitt system flexite© är marknadsledande i Sverige på automatisering av manuella affärsprocesser, har tecknat ett partneravtal.

Christer Carlström, partneransvarig hos Xdin ser avtalet med Flexeurope som avgörande för att ta marknadsandelar och vara tidigt ute inom processautomatisering, Business Process Management.
- Det svenska och globala intresset för BPM är redan enormt och intresset verkar öka i och med att SOA, Service Oriented Architecture, hamnar allt mer i fokus, fortsätter Christer. Företag behöver väl genomtänkta processer och genom automatiseringen ökar de både sin konkurrenskraft och lönsamhet.

Lars Ericsson, chef för verksamhetskonsulterna hos Xdin, menar att processautomatisering direkt kan omföra verksamhetsutvecklingen till en praktisk verklighet.
- Vi kan nu erbjuda företag i Sverige faktiska resultat av våra analyser och omedelbart implementera de affärsprocesser kunden behöver.

Flexeurope AB, ett privatägt svenskt företag, är tidigt ute inom området Business Process Management. Företaget började redan 1998 utveckla plattformen flexite© och man har idag över etthundratusen licenserade användare i Sverige.
- Genom att sammanföra spetskompetensen hos Xdins konsulter med styrkan i systemet flexite© kan vi erbjuda både befintliga och nya kunder lösningar som direkt ger relevanta resultat, avslutar Karl-Oskar Brännström, partneransvarig hos Flexeurope AB.


För mer information:

Christer Carlström
Partnerförsäljning Business Modeler
T. 031-722 1202Om Flexeurope AB
Flexeurope AB äger, utvecklar, marknadsför och implementerar produkten flexite, en komplett plattform för processautomatisering och dokumenthantering. Med flexite kan företagets manuella affärsprocesser automatiseras. Flexite började utvecklas redan 1998 och systemet har idag över 100 000 licenserade användare.

Läs mer på www.flexite.com