Umeå kommun

Verksamhetsövertagande för Umeå simhall

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 17:50 CET

Då avtalet med Medley upphör vid årsskiftet 2014/2015 beslutar fritidsnämnden att ge Umeå fritid i uppdrag att samordna driften av Umeå simhall i väntan på att det nya badhuset blir färdigt.

Fritidsnämnden beslutar att delegera till Umeå fritid att samordna driften av Umeå simhall inför att avtalet med den befintliga entreprenören Medley upphör 2014-12-31.
– Vi kommer att föra en dialog med Medley om hur vi bäst samarbetar kring verksamhetsövertagandet, säger Stefan Hildingsson, fritidschef.

Det nya badet kommer att driftas kommunalt
Fritidsnämnden beslutade redan i mars förra året att det nya badet i kvarteret Nanna ska drivas i egen regi medan gymverksamheten ska upplåtas i ett öppet anbudsförfarande. Målet är att skapa en samordnad badorganisation tillsammans med de övriga kommunala baden Aquarena i Holmsund, Vallabadet i Hörnefors och Sävar simhall.
– Vi ser fördelar med att samla badkompetensen i en och samma organisation så att vi kan arbeta effektivare med alla de kommunala baden, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden. Nuvarande personal vid Umeå simhall kommer att erbjudas verksamhetsövergång i samband med att Umeå simhall avvecklas.

För mer information

Lennart Arvidsson (V)
ordförande
fritidsnämnden
Umeå kommun
070-633 49 09
lennart.arvidsson@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
Umeå Kommun
070-394 94 61
lennart.e.johansson@vll.se 

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se