Alliansen i Stockholms stad

Verksamhetsplan för 2014

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 14:08 CET

Socialnämnden
Ordförande Anna König Jerlmyr (M)
Gruppledare Ewa Samuelsson (KD)
Gruppledare Stina Bengtsson (C)
Gruppledare Ann Katrin Åslund (FP)


Idag fattar Socialnämnden beslut om verksamhetsplanen för 2014.

– Socialnämndens verksamhetsplan för 2014 har ett fortsatt fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete. Det är lika viktigt att vi har en socialtjänst som arbetar förebyggande som att vi ger den hjälp som behövs i det akuta skedet, säger Anna König Jerlmyr (M), ordförande socialnämnden.

– Stockholm stads strategi mot hemlöshet är ett viktigt redskap för att förebygga hemlöshet. Bostad först ska fördubbla antalet lägenheter och Botorg för unga vuxna permanentas. Samverkan mellan skola och socialtjänst förstärks för att öka skolnärvaron och ge stöd till elever i årskurs 7-9. Särskilt glädjande är att ett Barnahus skall öppnas till våren, säger Ewa Samuelsson (KD), gruppledare för Kristdemokraterna.

– Jag är särskilt glad att vi ökar antalet platser både i Bostad först och i projekt Vinternatt och att vi nu äntligen utvecklar arbetet med insatser för män som utsatts för våld i nära relationer. Det ska dessutom bli mycket intressant att följa Origos fortsatta arbete för dem som lever i en hederskontext, säger Stina Bengtsson (C), gruppledare för Centerpartiet.

– Jag är glad att vi trappar upp arbetet mot våld i nära relationer och ökar stödet till kvinnojourerna. Ingen kvinna ska behöva vara rädd i sitt eget hem, säger, Ann Katrin Åslund (FP), gruppledare Folkpartiet.


Några satsningar:

  • Arbete mot våld i nära relationer är ett prioriterat område. Stockholms stad stärker arbetet med 8 mnkr varav 1,5 mnkr öronmärks för kvinnojourer.
  • Arbetet med barn och unga som säljer sex, eller använder sex som självskadebeteende intensifieras.
  • Ytterligare satsningar till dem med funktionshinder i form av utbildning, information och samverkan.
  • En särskild satsning görs för att förstärka vårt arbete för ensamkommande barn och unga genom Advisory board – stadens samverkan med näringslivet.
  • Våren 2014 öppnas ett regelrätt Barnahus i Stockholm.
  • Fortsatt arbete för att motverka hemlöshet är prioriterat för staden. Botorg för unga vuxna permanentas.


Läs verksamhetsplanen i sin helhet här.


Presskontakt

Anna König Jerlmyr (M)                Sylvia Rezania 076-122 92 00
Ewa Samuelsson (KD)                  Markus Nyman 076-12 29 911
Stina Bengtsson (C)                      Frida Demervall 070- 77 96 499
Ann Katrin Åslund (FP)                  Ulrika Frändén 076- 12 29 397