Eskilstuna kommun

Verksamhetsplan och budget för 2014 beslutad i Torshälla stads nämnd

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 14:51 CET

Torshälla stads nämnd har idag beslutat om verksamhetsplan och budget för 2014. Verksamhetsansvaret gäller geografisk gräns med drygt 9000 invånare i Torshälla stad, budget för 2014 är 309,3 mnkr och antal anställda cirka 500 personer.

Skola och utbildning fortsatt fokus
Den största utmaningen handlar om att öka måluppfyllelsen inom skolans alla ämnen. Skolans viktigaste uppgift är att höja kunskapsnivån, inspirera till livslångt lärande och högre studier. Fler elever ska nå målen i 16 ämnen.

Demografiska förändringar med fler barn i förskolan och färre barn i de högre årskurserna ställer krav på flexibilitet i lokalanvändande. Förskolans arbete med förberedande läs-, skriv- och matematikutveckling fortsätter för att bidra till en höjd utbildningsnivå. Förskolan och fritidshemmens roll är strategiskt viktig för barn och unga i Torshälla.

Fortsatt utveckling av det främjande och förebyggande barn- och ungdomsarbetet är i fokus under 2014. Arbetet ska i större utsträckning ta höjd för barnets/den unges hela livssituation och bygga på samverkan mellan primärt förskola, skola, socialtjänst, ung fritid och kulturverksamheterna.

- Att barn och unga lyckas i skolan är en stark framgångsfaktor till att få våra medborgare att fortsatt lyckas i livet, därför lägger vi fokus på att utveckla förskole- och grundskoleverksamheten, fortsätter Magnus Arreflod ordförande i Torshälla stads nämnd.

Behov av vård och sociala tjänster ökar
Den demografiska förändringen med en högre andel äldre befolkning ställer krav på ökad kompetens hos personal, mer förebyggande arbete samt fler olika typer av insatser, även behov av fler hemtjänsttimmar och fler boendeplatser ökar. 25% av Torshällas invånare är 65 år och äldre. Vårdbehov hos äldre, vård av vuxna med missbruksproblematik samt att vård och omsorg av barn och unga ökar är utmaningar för nämnden att ta höjd för under 2014.

Ortsutveckling för att skapa en attraktiv stad
Arbetet med att skapa en attraktiv stad att arbeta och bo i samt att besöka är fortsatt prioriterat. Näringsliv, kultur, turism och trygghetsfrågor är strategiskt viktiga arbetsområden inom ortsutvecklingsarbetet ”Framtidens Torshälla”.
Antalet besökare till bibliotek, muséet och ung fritid ökar och nämnden kommer ha fortsatt fokus på att utveckla kulturen i Torshälla.

Nämndhandlingarna inklusive verksamhetsplan 2014


För mer information vänligen kontakta:

Magnus Arreflod, ordförande i Torshälla stads nämnd
tel 070-086 65 25

Christina Klang, förvaltningschef Torshälla stads förvaltning
Tel 070-167 24 55

 

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.