Layher AB

Verkstad-i-verkstaden med LAYHERs Protect-system

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 10:00 CEST

Vid rivningen av en värmepanna inne på ABB Transformers i Ludvika har XERVON klätt in hela byggarbetsplatsen med sidointäckta ställningar från golv till tak. Detta för att skydda den omgivande produktionsanläggningen frånsmuts, skräp och lukt.

Sedan drygt fyra år tillbaka samarbetar XERVON med Skanska IME vid ombyggnader och reparationer på ABBs anläggningar i Ludvika, bland annat vid ABB Transformers där man tillverkar transformatorlindningar. Under arbetet med rivningen av den gamla värmepannan ska produktionen kunna fortgå som vanligt varför XERVONs montörer byggt en plåthall som omger värmepannan inne i den befintliga verkstaden. Rivningsarbetena kan nu utföras effektivt och säkert utan att störa eller smutsa ner produktionen utanför.

- Systemet är modulärt, stabilt, tätt och går smidigt att montera tillsammans med Layhers systemställningar. Dessutom är det återanvändningsbart och vi slipper avfall från tillfälliga lösningar.
I just industrisammanhang ser vi många användningsområden och vi har därför valt att investera i systemet för den svenska marknaden. XERVONs depå i Örebro har också specialkompetens vad avser Protect-systemet, säger Jens Sjöberg, VD för XERVON i Sverige.

Protect-systemet från Layher finns i glas, korrugerad plast, plåt eller med ljudisolering. Systemet erbjuder en mängd olika användningsmöjligheter tillsammans med Layhers systemställningar. Det kan handla om att skydda det man klär in eller också att skydda det som finns utanför.

- Vi ser ett växande intresse för Protect-systemet som insyns- och klätterskydd vid byggprojekt, men också för att möjliggöra täta sidointäckningar av ställningar på industrier. XERVONs uppdrag för Skanska IME på ABB Transformers i Ludvika är ett ypperligt exempel på hur Protect-systemet kan användas för att skapa en effektiv och säker byggarbetsplats inne i en industribyggnad med minsta möjliga störning för kunden, säger Nikolaj Murikoff, VD på Layher.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Sjöberg // VD // XERVON Sweden AB 
073-274 19 00 // jens.sjoberg@xervon.com

Nikolaj Murikoff // VD // Layher AB
08-590 955 00 // nikolaj.murikoff@layher.se

Layher AB säljer och marknadsför ställningssystem, väderskydd samt scener och läktare i Sverige. Vi ingår i den familjeägda Layher koncernen som har säljbolag i 38 länder och över 1700 anställda. Produktutveckling och tillverkning sker i egna fabriker i Tyskland, vilket borgar för hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Vårt mål är att ge våra kunder Mer Möjligheter att bygga framgångsrika affärer. Våra produkter används främst inom bygg och anläggning, inom processindustrin samt vid evenemang.