Conductive

Verktyg för Individanpassad SFI

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 10:58 CEST

SFI-lärarens viktiga roll!

Vikten av en kompetent lärare går inte nog att understryka inom SFI-undervisningen.
Som lärare har du ett stort ansvar över den nyanländes framtid och förutsättningar för
dennes fortsatta liv i Sverige. I fokus måste du sätta den enskilde individens speciella förutsättningar.
För att klara av utmaningen krävs en kontinuerlig vidareutveckling och tillfredställande verktyg för dig som SFI-lärare.

Verktyg och praktik – lär av andras framgångar!

Vad kommer årets viktigaste SFI-konferensen att behandla?
På denna konferens kommer du att lära dig hur du på bästa sätt tillgodoser individens behov. Vi kommer att tillhandahålla alla redskap för att lyckas! Vad krävs egentligen av dig som lärare för att vinna framgång i klassrummet? Vilka arbetsmetoder fungerar bäst i praktiken? Vi ställde oss dessa frågor och har med omsorg bjudit in praktiker som ligger i framkant. Under två späckade dagar får du lyssna till deras framgångsfaktorer och praktiska arbetsätt som har givit resultat.

Varför ska du prioritera att gå på denna konferens?
Du får ta del av många praktiska exempel som du enkelt kan omsätta i ditt eget klassrum.
Vi kommer även att ge dig konkreta verktyg och övningar som utvecklar din roll som
SFI-lärare. När du lämnar konferensen kommer du ha med dig många nyttiga
råd och tips som du kan dela med dina kollegor på hemorten samt fått ny inspiration inför våren!

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Så undervisar du och ger stöd i undervisning av analfabeter
Margareta Mörling
Svensklärare och författare
IVIK Gymnasiet

Varför går det så trögt? Finn tecken på dyslexi eller andra bakomliggande orsaker
Cathrin Hafström
Testpedagog
Utbildningscentrum Stockholm

Så motiverar du dina elever till att tala
Eva Leijon
SFI–lärare
Lunds kommun

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.