SIS, Swedish Standards Institute

Verktygsmaskiner med högre precision ger ökad lönsamhet

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 13:47 CEST

Uppmätning av geometrisk noggrannhet och vibrationer i verktygsmaskiner är av stor betydelse för en lönsam produktion. För att kunna arbeta med standarder inom detta område i framtiden har SIS, Swedish Standards Institute startat ett nytt projekt, i vilket 23 företag redan gått med.

Projektet har som mål att effektivisera uppmätningen av verktygsmaskiner genom att använda standardiserade metoder. Detta kommer underlätta förutsättningarna för att bedöma en maskins noggrannhet, hitta entydighet i uppmätningen och bedöma när en maskin behöver åtgärdas.
– Effekterna av detta blir i sin tur säkrare resultat under bearbetning och ett bättre utnyttjat underhållsarbete vilket leder till ökad lönsamhet, säger Stefan Tangen, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Syftet är att ta fram funktionella standarder för verktygsmaskiner, att påverka det globala standardiseringsarbetet och underlätta implementeringen av de framtida standarderna.
Målgrupp för standarderna är tillverkare och användare av verktygsmaskiner samt specialister på mätutrustning.

– Mitt företag har valt att gå med i projektet eftersom SIS erbjuder ett forum där vi kan diskutera gemensamma frågeställningar och utbyta erfarenheter med andra, samtidigt som vi är med och påverkar hur de framtida standarderna kommer bli, säger Daniel Stenmark Eriksson, projektdeltagare från SEMA-TEC.

Det nya projektet kommer främst att fokusera på noggrannhet vid finbearbetning, axlars positionsnoggrannhet, termiska effekter, rotationsnoggrannhet, vibrationsnivåer, mätosäkerhet, mätning av buller, symboler m.m.

Intresset för projektet, som heter Uppmätning av verktygsmaskiner, har varit mycket stort och 23 st företag har redan gått med. Några av dem är ABB Automation technology, Dynamate, Euromation, SEMA-TEC, Sandvik Coromant och Sajo.

För ytterligare information:
Stefan Tangen, projektledare SIS, tfn: 08-555 521 13, stefan.tangen@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se