Garpenhus.se

Vernissage Bengt Orup, 12/12-2009

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:02 CET

Välkommen till vernissage lör 12 december kl. 12.00 - 16.00

Utställningen äger rum på Garpenlunds Konst & Auktion på Bergsgatan 9 i Malmö mellan 12/12 - 16/1.


Orup hörde till pionjärerna inom efterkrigsmodernismen i Sverige. Redan 1946 under en resa i Frankrike experimenterade han med en renodlad, geometrisk formvärld som knöt an till l´art concret. Under slutet av 40-talet och början av 50-talet skapade han en serie konkreta målningar med ett raffinerat enkelt spel mellan geometriska former och starka kontraster. Dessa verk tillsammans med vad han senare åstadkom under 80- och 90-talet placerar honom i främsta rummet bland nordiska konkretister.

Under 60- och 70-talet hängav han sig under några år åt ett informellt lyriskt måleri. Men detta blev en parentes. I slutet av 1970-talet hittade han en ny väg i måleriet (PROCC). Snart lekte han åter med de geometriska formerna. Ytan var hans uttrycksmedel. Ljuset var hans utmaning. Det spel mellan volym, yta och djup som uppstår tillsammans med en intensiv sinnesupplevelse. Det rör sig om glidningar mellan de mest distinkta former och kaos. Naturligtvis handlar det om skönhet. Vägen hette både lek och allvar, tro och tvivel, men alltid var hållningen innerlig och existentiell.

SE UTSTÄLLNINGEN >>