Högskolan i Halmstad

Verónica Gaspes får Högskolan i Halmstads pedagogiska pris

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 10:16 CEST

Verónica Gaspes, universitetslektor i datavetenskap, har tilldelats Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2011.

– Det är mycket hedrande! Jag gillar att undervisa och lägger ner stor möda på det – det är uppmuntrande att det har märkts och att jag får den här uppskattningen, säger hon.

Verónica Gaspes har undervisat i datavetenskap på Högskolan i Halmstad sedan 1999. Hon flyttade till Sverige från Argentina 1990 för att disputera och de första nio åren i Sverige var hon doktorand och därefter lärare på Chalmers tekniska högskola. På Högskolan i Halmstad undervisar hon i datavetenskap på grundläggande och avancerad nivå. Hon är även studierektor för forskarutbildningen på Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik.

Prövar nya metoder
Verónica Gaspes prisas bland annat för sitt arbete med att kontinuerligt utveckla undervisningen i datavetenskap.

– Jag gillar att förstå och att förmedla till andra hur man kan förstå. Jag uppskattar själv lärare som är engagerade och rigorösa, och det är också så jag vill vara själv, säger hon.

Hon menar att undervisning i datavetenskap och programmering skiljer sig en del från undervisning inom många andra områden. Framför allt finns likheter med matematiken. Studenten måste dels lära sig en teoretisk begreppsvärld, dels att konstruera saker praktiskt. Inom datavetenskap handlar det om att konstruera programvaror och datorsystem.

Verónica Gaspes testar hela tiden nya sätt att presentera och framställa de begrepp hon undervisar om.

– Jag tar gärna fram olika typer av material som kan underlätta för studenterna att förstå. Genom att använda olika metoder prövar jag mig fram vad som fungerar bäst, säger hon.

Tredje pristagaren
Högskolan i Halmstad inrättade det pedagogiska priset 2007 för att stimulera god högskolepedagogik och studenters lärande. Priset har sedan dess delats ut vartannat år och årets pris är det tredje. Både studenter och personal har fått nominera kandidater som de tycker har varit särskilt framgångsrika i att utveckla studenters lärande. Totalt har 25 lärare nominerats.

Nomineringarna har bedömts av en extern expert inom högskolepedagogik och en representant för Högskolan i Halmstad. Priset består, förutom ett skriftligt bevis på uppskattningen, av deltagande i en valfri europeisk högskolepedagogisk konferens. Priset kommer också att uppmärksammas särskilt vid Högskolan i Halmstads akademiska högtid i höst.

Tidigare pristagare är Boel Larsson, universitetsadjunkt i sociologi (2009), och Bertil Gustafsson, universitetsadjunkt i pedagogik (2007).

Prismotiveringen lyder:
Verónica Gaspes, universitetslektor i datavetenskap, tilldelas 2011 års pedagogiska pris vid Högskolan i Halmstad. Hon får priset för ett framgångsrikt pedagogiskt och didaktiskt arbete i vilket hon stödjer och uppmuntrar sina studenters och doktoranders lärande såväl som sina kollegors pedagogiska utveckling. Verónica Gaspes arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen i datavetenskap. Framgångsrika studier i datavetenskap handlar bland annat om att utveckla förmågan att abstrahera olika problemställningar och översätta dem till fungerande program. Hur detta ska ske på bästa sätt är inte självklart och Verónica Gaspes intresserar sig speciellt för hur de val lärare gör i sin undervisning påverkar studenternas lärande. Verónica Gaspes är en framstående lärare som betyder mycket för den pedagogiska utvecklingen vid Högskolan i Halmstad – på grundläggande, avancerad och forskarnivå.

Kontakt:
Verónica Gaspes, tel. 035-16 73 80 eller e-post: veronica.gaspes@hh.se 
För frågor om priset, kontakta Ole Olsson, ordförande i Högskolans utbildningsnämnd, tel. 035-16 72 50, 070-520 39 04 eller e-post ole.olsson@hh.se

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 15 000 studenter och 600 anställda, varav ett 40-tal professorer.