Alla Kvinnors Hus

Veronica Palm ny styrelseordförande i föreningen Alla Kvinnors Hus

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2017 19:28 CET

Veronica Palm, tidigare riksdagsledamot, valdes till ny ordförande vid Alla Kvinnors Hus årsmöte den 21 mars 2017. Veronica har ett mångårigt engagemang för rättvise- och jämlikhetsfrågor med fokus på kvinnor och barn, mångkultur och jämställdhet.

  – Varje år misshandlas tusentals kvinnor i Sverige av någon hon lever eller har levt tillsammans med. Varje år dödas 16 kvinnor av någon hon lever eller har levt tillsammans med. Det är fullständigt oacceptabelt. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att använda mitt engagemang än till Alla Kvinnors Hus viktiga verksamhet, säger Veronica Palm.

Veronica har förutom att arbeta i riksdagen mellan 2002 och 2015 även varit ordförande för Stockholms Arbetarekommun mellan 2009 och 2016. Hon beskriver själv att hon trivs som bäst när hon får leda och entusiasmera i förändringsprocesser.  

– Jag har den djupaste respekt för den växande kärnverksamheten, att ge stöd och skydd åt våldsutsatta vuxna, företrädesvis kvinnor och deras medföljande barn, som våra viktiga anställda och volontärer gör varje dag. Samtidigt behöver vi göra ännu mer för att väcka opinion mot våldet och de patriarkala strukturer som i sin yttersta form är hat, hot och våld mot kvinnor, säger hon.

Nya ledamöter som valdes in i Alla Kvinnors Hus styrelse är Anne Edland och Christina Berg. Kvar i styrelsen sitter Sofia Johansson, Britt Rozental, Cecilia Waller, Katrin Nyström samt Camilla Graf-Morin.

Kontakt:
Ann Isaksson, Verksamhetschef och pressansvarig på Alla Kvinnors Hus, 08-644 09 23

Alla Kvinnors Hus är med sina 600 medlemmar den största kvinnojouren i Sverige och har arbetat med att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn sedan 1978. Alla Kvinnors Hus erbjuder rådgivning och samtalsstöd till kvinnor utsatta för våld eller sexuellt våld samt bedriver skyddat boende. Alla Kvinnors Hus verkar för ökad kunskap inom Våld i nära relation.