ServIT AB

Version 5.8 av ServIT eHelpdesk

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 13:20 CET

Vi har nu officiellt släppt version 5.8 som innehåller ett antal nyheter som tagits fram under andra halvan av 2015. Flera av dessa har införts redan under sensommar och höst. Stort fokus har varit vår nya plattform för svarsservice.

Här ett urval av andra nyheter:

Behörighet
Nya mer finmaskiga alternativ för inställningar av behörighet (full, läs. ingen)

Status
Alternativ att systemet pausar telefoni-handläggare när denne jobbar med inkommande mail/ärenden

SMS
Möjlighet att skicka SMS från klienten till kunder som begärt callback men som man inte får tag i

Filtrering
Många nya alternativ för att filtrera inkommande mail/ärenden för att automatisera och effektivisera flödet.

Wallboard
Ny webbaserad wallboard med olika vyer och bildspel

App:en
Visa ärenden i app:en

Larm
Event- och triggerhantering i både ärendehanteringen och telefonin

Kopior
Bättre hantering för kopiemottagare, hemlig kopiemottagare i ärendehanteringen

Se även vår versionsbeskrivning på adress: http://www.servit.se/rel58.php

Vi börjar nu ta fram nästa version 5.9 som kommer innehålla bl.a. möjlighet att köa inkommande mail (på samma sätt som samtal), NKI funktion för mail, nya vyer i wallboard:en och mycket mera...