Verto Konsult AB

Verto etablerar sig i Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2013 19:47 CET

Verto går nu in på sitt andra
decennium som en av de främre aktörerna inom outplacement, karriärrådgivning
och coaching. Vi verkar dock gärna i det tysta men med fullt fokus på våra
klienter

Verto samtliga verksamhetsområden fortsätter att visa stark
tillväxt. Inom outplacement och omställning har Verto under senaste tiden fått
förtroendet att stödja ett antal organisationer i deras omstruktureringsprocess
genom outplacementprogram till medarbetare som varit tvungna att lämna.

Verto har också fått förnyat förtroende från de trygghetsråd
Verto sedan många år haft djupgående samarbete med kring leverans av
jobbsökartjänster för uppsagda tjänstemän.

I samarbetet med våra kunder ser vi en ökad efterfrågan på
våra tjänster i alla storstadsregioner. Många gånger uppdrag på parallella
orter.  Vi arbetar över hela Sverige med
utgångspunkt från våra kontor i Stockholm och Göteborg men kompletterar nu
verksamheten ytterligare.  Verto har idag
befintliga kunder i Skåne och vill fortsätta att växa genom att lokal
representation med kontor i Lund.

Vår representant i Skåne, Carina Elmér, har en mångårig
erfarenhet från näringslivet i olika ledande befattningar. Sedan 2005 har fokus
varit på omställning, outplacement och utveckling av ledare och grupper. I
bakgrunden finns en utbildning till systemvetare kompletterad med
företagsekonomi och beteendevetenskap inom psykologi, socialt arbete och
sociologi.


För mer info

Johan Åkesson

Johan.akesson@verto.se


Carina Elmér

Carina.elmér@verto.se


 Mötesplatsen för chefer och specialister i förändring - outplacement-omställning-karriärcoaching