Verto Konsult AB

Verto växer med tre nya outplacement konsulter

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 09:52 CEST

Verto harsett en ökad efterfrågan på sina tjänster med en god kombination av tillväxt
och bibehållen hög lönsamhet under första halvåret 2013. Verto har en mycket
positiv syn på marknadensutveckling och fortsätter arbetet med att stärka sin
position som en premiumaktör inom områdena outplacement, omställning och
karriärcoaching. Som ett led i ovanstående förstärker Verto med två nya
outplacement konsulter i Stockholm och en i Göteborg.

De tre nya outplacement  konsulterna  har en gedigen beteendevetenskaplig skolning
och en lång erfarenhet inom outplacement och omställningsarbete från såväl
privat som offentlig sektor. I gruppen finns också erfarenhet av rådgivarrollen
från olika Trygghetsråd samt specialkunskap om ohälsoproblematiken i arbetslivet

 Mötesplatsen för chefer och specialister i förändring - outplacement-omställning-karriärcoaching