Miljöpartiet de gröna

Vet inte svenskarna vad Vattenfall gör mot oss här i Brandenburg?

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 11:12 CET

Det statliga bolaget Vattenfall äger kolkraft i Tyskland som släpper ut mer koldioxid än hela Sveriges samlade utsläpp på ett år. Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet besökte Brandenburg för att titta på verksamheten i området. Besöket gav stort medialt intresse i regionen och den återkommande frågan var "Vet inte svenskarna vad Vattenfall gör mot oss här i Brandenburg?"

På plats fick Lise Nordin se brunkolsbrytning i områden där byar en gång legat men som idag liknar ökenlandskap. Fler och fler byar flyttas och priserna på fastigheter sjunker. Hon träffade borgmästare som förtvivlat konstaterade att den yngre generationen lämnar regionen som inte anses ge några framtidsmöjligheter på grund av Vattenfalls fortsatta utveckling av kolkraft.

I de ägardirektiv Vattenfall fått av den svenska regeringen av regeringen fastställs att de ska vara ett av de ledande företagen för omställning till en miljömässigt hållbar energipolitik. I Tyskland bidrar Vattenfall istället till att dra utvecklingen bakåt med satsningar på föråldrad kolkraft. Under rundresan besöktes byn Attewasch som idag är självförsörjande på förnyelsebar energi. Nu planerar Vattenfall att flytta byn för att komma åt brunkolen under.

– Det är under all kritik att Vattenfall som just antagit en ny strategi fram till 2020 inte avvecklar kolkraften man äger i Tyskland. Tvärtom planerar Vattenfall att bygga mer kolkraft i Tyskland som kräver att ytterligare byar ska flyttas och de enorma nivåerna av koldioxidutsläpp fortsätter. Det mest effektiva klimatverktyget regeringen nu har är att ändra Vattenfalls inriktning eftersom Vattenfalls kolkraft i Tyskland släpper ut mer koldioxid än Sveriges samlade utsläpp, säger Lise Nordin.

Vattenfalls totala utsläpp av klimatgaser är 95 miljoner ton. De totala utsläppen från hela Sverige är 60 miljoner ton. Brandenburg är det område i Tyskland som har mest brunkolsbrytning och Vattenfall är den största aktören.

Vi kan även erbjuda bilder från Lise Nordins besök i Brandenburg, kontakta pressekreteraren.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Lise Nordin, 073-967 29 90
Agnetha Boström, pressekreterare, 070-260 24 84

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook