Sasser Media Lab AB

Vetenskap och Folkbildning är Årets Förvillare 2011 enligt NewsVoice

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2011 00:13 CET

I samhället ser föreningens styrelse och aktivister inbillade faror i formen av människor som tror på ”fel saker”. Fel saker kan röra biodynamisk odling, alternativmedicin, kostråd, andliga upplveleser eller skepsis mot vaccin. I själva verket ingår i VoFs strategi att bekämpa och förlöjliga minst 30 företeelser. Listan på ämnen finns på deras hemsida: www.vof.se/visa-intresseomraden

VoF gör allt för att förhindra institutioner från att forska på dessa företeelser trots att VoF säger sig vilja undersöka dem. I verkligheten motverkar VoF varje sådant försök.

Om det skulle framkomma positiva resultat av studier inom "fel" ämnen misskrediterar VoF försöken istället för att bidra till ytterligare forskning

Metoderna för påverkan är enligt VoF fri opinionsbildning, men i själva verket orsakar föreningen VoF censur och informella förbud genom en av styrelsen sanktionerad aggressiv debatt som utmynnar i mediakampanjer, forumdrev på nätet och personlig påverkan på beslutsfattare där skrämseltaktik ingår.

Motiveringar till utnämnandet av Årets Förvillare

  • VoF har hos allmänheten skapat föreställningen att förnedring och bekämpandet av oliktänkande är förenligt med god vetenskap och folkbildning.
  • VoF har lyckats förvilla många makthavare, politiker och journalister med ett maktspråk som låter vetenskapligt, men som i själva verket är kvasi- och pseudovetenskapligt.
  • VoF har sedan 1982 lyckats placera ut sitt folk i viktiga positioner i samhället på högskolor, institutioner och på medieredaktioner. Ofta har denna tillsättning skett via auktoriteter och högt uppsatta chefer som ser till att ”rätt person” tillsätts för att kontrollera att VoFs politik utförs.
  • VoF har skadat begreppet vetenskap genom att förvanska begreppets ursprungliga definition.
  • VoF har negativt påverkat ungdomsgenerationer åren 1982-2011 till en vanföreställning om vetenskap och folkbildning. Det har skett genom spridning av VoF-relaterad kurslitteratur på högskolor, genom utdelandet av antipriset Årets Förvillare, genom bortfiltrering av ”fel” typ av ämnen för uppsatser och doktorsavhandlingar, genom framträdanden i utbildningsradio och TV.
  • VoF har med ett bristande ledarskap åsamkat skada hos de unga aktivister som rekryterats på svenska högskolor till en aggressiv verksamhet mot oliktänkande. 

VoF har skadat allmänhetens förtroende för KTH och Uppsala Universitet eftersom nyckelpersoner inom organisationen använder sin arbetstid för bisysslor för VoF.

Trots att klagomål framförts till Peter Gudmundson (KTH:s rektor), Folke Snickars (KTH:s dekanus), Lars-Åke Brodin (ordf. i KTH:s Etiska Kommitté) och även till professor Sven-Ove Hansson, mfl (VoF styrelsemedlemmar) har inget gjorts för att förändra VoF:s metoder. 

Germund Hesslow hoppade av VoF:s lista på sakkunniga genom debattartikeln: ”Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret” i Newsmill den 12 januari 2011. Hela 19 sakkunniga hoppade av VoF:s kontaktlista strax efter Hesslows försvinnande.

Sofia Fransson la vid VoF:s årsmöte 2010 fram motionen: ”Etiska regler och riktlinjer för föreningens verksamma” om att höja moralen i VoF:s diskussionsforum. VoF:s styrelse röstade ned resultat med bred majoritet.

Patrick Sjöberg uttryckte sig så här i samband med ”självmordsförsöket” i Almedalen juli 2011 där VoF försökte sänka förtroendet för homeopati men istället omintetgjorde förtroendet för Christer Fuglesang.

”Nästa gång ni vill få era 15 minuter så anlita någon PR expert
som ser till att alla sköter sitt och ser till att ni inte uppträder som
förlästa rättshaverister som inte har flyttat hemifrån.” Patrik Sjöberg

Text: NewsVoice