Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Vetenskapliga priser och medaljer delades ut under Kungl. Vetenskapsakademiens 187:e Högtidsdag

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:08 CEST

Under Vetenskapsakademiens Högtidsdag 31 mars belönades 19 framstående forskare och lärare med priser och belöningar om sammanlagt drygt 24 miljoner kronor.

GÖRAN GUSTAFSSONPRISEN 2009, 23 miljoner kr (fördelat på fem prisområden),

tilldelades OLA HÖSSJER (matematik), Stockholms universitet,
"för att han på ett fruktbart sätt lyckats förena stora teoretiska insatser inom matematisk statistik med mycket intressanta tillämpningar inom modern vetenskap och teknik, inte minst inom statistisk genetik",

MIKAEL KÄLL (fysik), Chalmers tekniska högskola,
"för sin forskning inom bionanofotonik, där han utnyttjar ljusfenomen på nanoskalan. Genom att använda metalliska nanostrukturer har han konstruerat effektiva biosensorer, tekniker för tumörbehandling, optiska krafter på nanoskala och metoder för att förstärka energiöverföring mellan molekyler",

PERNILLA WITTUNG-STAFSHEDE (kemi), Umeå universitet,
"för sina betydelsefulla studier av proteinveckning. Hon har bland annat visat hur 'trängsel' i en tät cellmiljö drastiskt kan påverka proteiners veckning och sekundära struktur, vilket i sin tur kan bidra till förståelsen av sjukdomar som Alzheimer, Parkinsons och Skelleftesjukan",

KARL EKWALL, (molekylärbiologi), Karolinska Institutet samt Södertörns högskola,
"för hans eleganta och banbrytande studier av epigenetisk genreglering" och

KLAS KULLANDER (medicin), Uppsala universitet,
"för sina insatser att klarlägga molekylära mekanismer för kommunikation mellan nervceller i funktionella nätverk, särskilt mellan nerver som styr vårt gångmönster".

INGVAR LINDQVISTPRISEN 2009, 280 000 kr (fördelat på fyra prisområden),

tilldelades DORIS LINDBERG, Carlssons skola, Stockholm (matematik), AXEL HAMBRÆUS, Bladins skola, Malmö (fysik), BO BERGSTRÖM, Martin Koch-gymnasiet, Hedemora (biologi) och HELENE KAMF, Mariaskolan, Skurup (NO),
"för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik och naturvetenskap har ökat".

GREGORI AMINOFFPRISET 2009, 100 000 kr, (internationellt pris)

delades mellan GEORGE M. SHELDRICK, Georg-August Universität, Göttingen, Tyskland och GÉRARD BRICOGNE, Global Phasing Ltd, Cambridge, England,
"för deras insatser inom teoriutveckling och metodimplementering för kristallografi".

HILDA OCH ALFRED ERIKSSONS PRIS 2009, 150 000 kr,

delades mellan LENNART HAMMARSTRÖM och EDVARD SMITH, Karolinska Institutet, Huddinge,
"för deras upptäckter rörande medfödda immunbristsjukdomar".

WALLMARKSKA PRISET 2009, 150 000 kr,

tilldelades PERNILLA WITTUNG-STAFSHEDE, Umeå universitet,
"för hennes betydelsefulla studier av proteinveckning 'in vitro' och 'in vivo".

TAGE ERLANDERS PRIS 2009, 150 000 kr (fördelat på 100 tkr i forskningsanslag och 50 tkr till ett symposium/workshop)
tilldelades ANDREAS AXELSSON, Stockholms universitet,
"för hans insatser för utvecklandet av funktionalkalkylen inom harmonisk analys, vilket ledde till beviset av Lions' förmodan".

ARNBERGSKA PRISET 2009, 100 000 kr,
tilldelades ROBERT ÖSTLING, Stockholms universitet,
"för hans analys av strategisk interaktion mellan begränsat rationella aktörer".

EDLUNDSKA PRISET 2009, 100 000 kr,
tilldelades BJÖRN DAVIDSSON, Uppsala universitet,
"för hans nyorienterande och banbrytande insatser avseende kometkärnors gasutflöden, massa och topografi".

SVANTE ARRHENIUSMEDALJEN 2009,
tilldelades BENGT NORDÉN, Chalmers tekniska högskola,
"för hans utveckling av polariserad ljusspektroskopi (framför allt linjärdikroism) för studiet av molekylära växelverkningar och struktur i komplexa system, och för beskrivning av de mekanistiska grunderna för DNA-ligand-interaktioner, samt för upptäckter och uppfinningar som givit grundläggande insikt kring nukleinsyrors termodynamik och kinetik".

WAHLBERGSKA MINNESMEDALJEN 2009,
tilldelades föreståndare OVE HAGELIN, Hagströmerbiblioteket på Karolinska Institutet,
"för att han på ett utmärkt sätt har främjat de naturhistoriska vetenskaperna".

PRESSBILDER: finns tillgängliga på www.kva.se

Presskontakt: Erik Huss, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.