Sida

Vetenskapsdag formar framtidens forskningsbistånd

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 10:16 CEST

Svenska aktörer inom forskningen kommer att få en mer framträdande roll i svenskt forskningsbistånd. Fredagen den 17 september arrangerar Sida en heldags arbetsseminarier för att presentera och diskutera svenskt forskningssamarbete i låginkomstländer.

Att fattiga länder äger sin egen kunskap är viktig ur flera aspekter. Dels får landet en egen kunskapsbas för att besluta och prioritera om den egna utvecklingen, dels bidrar en högre generell utbildningsnivå till kompetentare arbetskraft vilket gagnar fattigdomsbekämpningen.

Regeringen antog nyligen en ny svensk strategi för forskningsbiståndet 2010-2014. Den förespråkar en expanderad forskarutbildning och ökat samarbete mellan svenska aktörer inom forskarutbildning och partnerländernas universitet.

Hur detta ska göras kommer att diskuteras under vetenskapsdagen tillsammans med bland andra rektorer vid svenska universitet, myndigheter, forskningsråd och organisationer samt partner vid forskningsinstitutionerna i Uganda, Moçambique och Tanzania.

Du som vill veta mer om Sveriges forskningsbistånd är välkommen att närvara på Sida Science Day. För journalister kommer det också att finnas möjlighet att intervjua deltagarna. För detaljerat program, deltagarlistan och anmälan: press @ sida.se så skickar vi detaljerat program och deltagarlista.

Datum: 17 september, 2010

Tid: 9 – 17

Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm.

För mer info kontakta Sida pressansvariga 08-698 55 55, eller press @ sida.se