Sirius IT

Vetenskapsrådet anlitar Sirius IT för systemutveckling och förvaltning

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 14:00 CEST

Sirius IT har träffat avtal med Vetenskapsrådet om utveckling och förvaltning av IT-lösningar för e-tjänster.

Vetenskapsrådet har som mål att utveckla och realisera användarvänliga e-tjänster, lösningar och tillämpningar som på ett grundläggande sätt förenklar för forskare och myndigheter att hämta och lämna uppgifter samt att interagera med Vetenskapsrådet enligt intentionerna med 24-timmarsmyndigheten. Vetenskapsrådet avser också att successivt införa en förnyad elektronisk process för ansökan och beredning av forskningsbidrag genom e-blanketter och formulär.

- Vår ambition är att vi genom denna satsning ska få till stånd ett förändringsarbete och nya 24-timmarstjänster som bl a innebär kostnadsreduceringar och bättre kostnadskontroll. Vi vill också uppnå en förbättrad teknisk service och en ökad flexibilitet i vidareutvecklingen av vårt IT-stöd. Härigenom vill vi öka vårt fokus på Vetenskapsrådets kärnverksamhet, säger Jan Stålhammar, administrativ chef på Vetenskapsrådet.

- Vi ser fram emot att vara en strategisk partner för Vetenskapsrådet och att kunna bistå med förslag till hur Vetenskapsrådet ska kunna vidareutveckla sitt IT-stöd så att mål och visioner uppnås, säger Andreas Wikholm, affärsansvarig inom Sirius IT.

Avtalet ligger inom ramen för Vervas ramavtal Infratjänst 2003.

För ytterligare information kontakta gärna Andreas Wikholm, affärsområdeschef Sirius IT, 08-633 22 50