Stockholms konstnärliga högskola

Vetenskapsrådet stöder språkliggörandet av dans

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 16:32 CET

DOCH, Dans och Cirkushögskolan, har tilldelats 5,2 miljoner från Vetenskapsrådet
inom området Utbildningsvetenskap för projektet ”Språkliggörande av dans”. Gästprofessor i pedagogik Birgitta Sandström vid Institutionen för danspedagogik kommer att leda arbetet under tre år. Medverkar gör kollegor vid DOCH och Stockholms universitet.  

- Vi är otroligt glada för att ha fått medel till detta viktiga arbete, säger rektor Efva Lilja.

- I forskningsprojektet utforskar vi kommunikation kopplad till lärande i dans på olika utbildningsnivåer och i olika sammanhang med syfte att verbalisera det stadium där det muskulärt-tekniska arbetet förenas med ett uttryck. Vi utforskar olika former av danspraktiker, analyserar och jämför sätten att kommunicera för att bidra till att i större utsträckning språkliggöra dem, berättar Birgitta Sandström.

Projektet består av tre delstudier där medarbetarnas har sin hemhörighet inom scenkonstnärlig dansverksamhet, i utbildning av professionellt verksamma dansare och danspedagoger samt inom pedagogisk och dansvetenskaplig forskning. Syfte med är att kartlägga, kritiskt granska och jämföra den kommunikation som förekommer kring dans som uttryck och bidra till att i större utsträckning möjliggöra ett gemensamt verbalt språk.

Grundläggande frågeställning är:
- Hur förmedlas kunskaper, insikter och förmågor som rör rörelsen och dess uttryck i danspedagogiska och scenkonstnärliga sammanhang?
- Vad kännetecknar dessa kommunikationssätt (t ex ord, ljud, beröring)?  
- Finns det gemensamma nämnare i olika kommunikativa praktiker? Vilka?
- Vilken roll spelar kontexten, i form av utbildningsnivå, utbildningens ramar, pedagogens bakgrund och erfarenhet samt dansgenre?

I projektet deltar:
Birgitta Sandström, Institutionen för danspedagogik, DOCH
Boel Englund, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet
Lena Hammergren, Institutionen för musik och teatervetenskap, Stockholms universitet
Cecilia Roos, Institutionen för dans, DOCH

Mer information:
Birgitta Sandström, gästprofessor i danspedagogik
Telefon: 08-562 274 64
E-post: birgitta.sandstrom@doch.se

För pressbilder kontakta gärna informationsansvarig Petra Käck på petra.kack@doch.se

 DOCH är Sveriges högskola för dans och cirkus. Här ges rum och möjlighet för den som vill utbilda sig inom dans, danspedagogik, cirkus eller koreografi – allt i en dynamisk och nyskapande miljö i nära samverkan mellan konst och forskning.

Läs gärna mer om DOCH och passa på att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på www.doch.se