Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets forskningsfinansiering - ny rapport kartlägger jämställdheten

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:12 CET

Rapporten visar att för den största delen av Vetenskapsrådets forskningsstöd åren 2003-2005 hade kvinnor och män ungefär lika stor framgång, det vill säga de hade ungefär lika beviljningsgrad. Men det finns några områden där män hade större framgång än kvinnor.
Vetenskapsrådet har i en rapport som lämnats till regeringen analyserat de över 17 000 ansökningar om forskningsbidrag som kom in åren 2003-2005 och jämfört kvinnors och mäns framgång att få forskningsstöd. Andelen av ansökningarna som får stöd, beviljningsgraden, varierar mellan ämnesområden och olika former av forskningsstöd, t.ex. projektbidrag och anställningar. Men beviljningsgraden bör, enligt Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi, vara i stort sett densamma för kvinnor och män i samma karriärålder och inom motsvarande områden.

Tre områden avviker
Det är inom tre områden som kvinnor får sämre utfall än männen. De nya Linnébidragen hade en lägre beviljningsgrad för kvinnor än för män. Lärosätena valde ut och nominerade miljöerna och forskarna i dem, därefter valde internationella paneler, anlitade av Vetenskapsrådet, ut de miljöer som slutligen fick stöd. I bägge dessa led prioriterades män. Den andra finansieringsformen där kvinnor fick ett sämre utfall än männen var postdoktorsstipendier för forskningsvistelse utomlands. Slutligen hade kvinnor mindre framgång än män inom det medicinska området, utom vid forskarassistentanställningar.
- Det är svårt att avgöra om dessa skillnader i framgång mellan kvinnor och män bara beror på skillnader i vetenskaplig kvalitet eller om de även hänger samman med omedvetna värderingar hos bedömarna, säger Carl Jacobsson, chef för Vetenskapsrådets analysenhet.

Skriftlig motivering kommer att krävas
Det finns drygt 30 procent kvinnor bland högskolans lärare och forskare och kvinnorna står också för en lika stor andel av ansökningarna om forskningsstöd hos Vetenskapsrådet.
- Det är viktigt att komma ihåg att vi har bra jämställdhetssiffror för de flesta bidragsformerna, säger biträdande generaldirektör Gunnel Gustafsson. Men för att öka fokus på jämställdhetsarbetet har ändå jämställdhetsstrategin skärpts:
- Vetenskapsrådets ska alltid stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och främja forskningens förnyelse. Vi har därför beslutat att om det blir skillnader i beviljningsgraden mellan kvinnor och män måste de motiveras skriftligt. Ambitionen är att genom att synliggöra argumenten minska risken för eventuellt gynnande eller missgynnande på grund av kön, säger Gunnel Gustafsson.

Ladda ner rapporten PDF: http://www.vr.se/download/18.2197dce310eccdec28d8000658/Vetenskapsr%C3%A5det+och+j%C3%A4mst%C3%A4lldheten.pdf

Ytterligare kommentarer: Gunnel Gustafsson, tfn 070-694 56 55, e-post: gunnel.gustafsson@vr.se