Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets stora utlysning har öppnat

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 11:15 CET

Pressmeddelande från Vetenskapsrådet 2011-02-22


Vetenskapsrådets stora årliga utlysning av forskningsstöd har nu öppnat. Utlysningen gäller samtliga ämnesområden. Nytt för i år är ett projektbidrag inom natur- och teknikvetenskap samt medicin och hälsa som specifikt riktar sig till forskare i början av sin karriär. Det vanliga projektbidraget har också blivit mer flexibelt än tidigare. Nytt är också att ansökan avförs om inte ekonomisk slutredovisning är inlämnad eller om den sökande har konstaterats avvika från god vetenskaplig sed.

Vetenskapsrådet har beslutat inrätta en ny bidragsform för att stödja forskare som är i början av sin karriär. Projektbidrag unga forskare kan sökas inom natur- och teknikvetenskap samt inom medicin och hälsa.

 

En ny regel för i år är att den som inte lämnat in en ekonomisk slutredovisning för sina tidigare avslutade projekt kommer att få sin aktuella ansökan avförd. Den 19 april kontrollerar Vetenskapsrådet att de ekonomiska slutredovisningar som ska redovisas den 31 mars 2011 eller tidigare är inlämnande.

 

Även den som utretts av särskild expertgrupp inom Vetenskapsrådet eller Centrala etikprövningsnämnden och konstaterats avvika från god vetenskaplig sed kommer att få ansökan avförd.

 

 

Sista ansökningsdagar:
Humaniora och samhällsvetenskap: 30 mars, Konstnärlig forskning och utveckling: 30 mars, Medicin och hälsa: 6 april, Naturvetenskap och teknikvetenskap: 13 april, Utbildningsvetenskap: 19 april, Genus: 19 april, Forskningsinfrastruktur: 19 april

 

För mer information, kontakta:
Jonas Björck, avdelningschef avdelningen för forskningsstöd, tel 08-546 44 203,
e-post jonas.bjorck@vr.se

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.