VH assistans

VH assistans om​ sekretessbrottet inom Försäkringskassan

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 16:49 CET

En tjänsteman på Försäkringskassans kontor i Göteborg är misstänkt för allvarligt sekretessbrott, då personen ifråga har lämnat ut listor med uppgifter om brukare över hela landet till ett assistansbolag.

Kunder hos 40 assistansanordnare är berörda, varav VH assistans är ett. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och frågeställningarna är flera. Myndigheten har som vi ser det brustit i såväl det förebyggande arbetet som i agerandet.

Hur det kommer sig att man 2015 har så låga säkerhetsnivåer och sårbara system hos en stor, svensk myndighet. Hur kan en enskild handläggare ha tillgång till uppgifter rörande brukare i hela landet?

Som alla vet är den egna personalen inom varje organisation den största säkerhetsrisken, utifrån ett liknande scenario som det nu inträffade förväntar man ett omfattande förebyggande arbete inom myndigheten, men istället verkar inga varningssystem fungera.

Hur ser avvikelsehanteringen inom Försäkringskassan ut, sekretessbrottet har pågått ända sedan i augusti ifjol och då kommer vi till agerandet:

Den aktuella tjänstemannen är inte polisanmäld, trots att det finns skriftlig bevisning via datorernas loggfiler. Sedan är det polisens sak att leda förundersökning och åklagarens att ta fram bevisning, men så fort det finns misstanke om brott har man en skyldighet att polisanmäla. Och anställningsförfarandet, hur kan försäkringskassan återrekrytera en person som först arbetat på myndigheten och begått sekretessbrott, sedan gått till ett assistansbolag och under den tiden försökt tubba andra anställda på Försäkringskassan att lämna ut listor med brukaruppgifter?

Så sent som i slutet av januari hade den anställde tillgång till dessa personuppgifter.

Det har under de senaste åren diskuterats oerhört mycket om fusket med personlig assistans. Där har Försäkringskassan haft regeringens uppdrag att stävja fusket inom branschen, men i detta arbete verkar man ha glömt att säkerställa sina egna system.

Veronica Hedenmark, styrelseordförande
Agnetha Wiklund-Helén, VD

VH assistans grundades av Veronica Hedenmark 1997, vi har 19 års erfarenhet av att arbeta för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Idag är vi mer än 1000 medarbetare från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi anordnar även skidresor, bad- och solresor samt sommarkollon varje år, och man behöver inte vara kund hos oss för att delta.

VH assistans är ett företag där assistenter och kunder får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Detta kräver respekt, lyhördhet och en empatisk förmåga av såväl ledare som personliga assistenter. VH assistans utför rekrytering, utbildning, handledning samt friskvård. VH assistans hjälper även till med myndighetskontakter samt skriver ansökan om personlig assistans.