VH assistans

VH kids säljer majblommor i år

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 11:51 CEST

Alla barns blomma blir verkligen en blomma för alla i år, när barn med funktionshinder för första gången samarbetar med organisationen Majblomman.

_ Vi är ett företag som vill vara delaktiga i samhällslivet. Att sälja majblommor är traditionsfyllt och en symbolhandling, det är viktigt att lyfta fram barn med funktionshinder och deras rättigheter i alla sammanhang, säger Veronica Hedenmark, ägare till VH kids och VH assistans.

Hon tycker det är på tiden att barn med funktionshinder får hjälpa andra barn, ta sitt ansvar, sälja majblommor och känna sig dugliga och duktiga precis som alla andra.

VH kids, personlig assistans med äventyr, är företagets barnklubb, en ny satsning för barn och ungdomar med funktionshinder och deras syskon och kompisar. Syftet är att ge barnen och ungdomarna en aktiv fritid.

- Alla barn har samma behov, det är bara förutsättningarna som är olika. Varenda unge är välkommen till oss, aktiviteterna är anpassade till alla och är inte några särlösningar. Vi gör det här för att stärka självförtroendet och självkänslan hos barn med funktionshinder, det är oerhört viktigt för deras fortsatta utveckling, säger Veronica Hedenmark som äger VH assistans och VH kids.

Veronica Hedenmark som startade VH assistans för tolv år sedan är född med benskörhet och vet vad det innebär att vara ung och funktionshindrad. Hon ser allvarligt på det faktum att barn och unga med funktionshinder är mer mobbade och känner ett större utanförskap än andra barn, och hon tycker att det är dags att slå ett slag för barnperspektivet i såväl den egna verksamheten som i samhället i stort.

-Att sälja majblommor kan tyckas som en liten del i sammanhanget, men det är viktigt för alla att kunna känna sig delaktiga i det som sker i samhällslivet, stort som smått. Att få sälja majblommor till förmån för andra barn är väl egentligen en självklarhet, och behjärtansvärt på mer än ett sätt, säger hon.

Företagets inriktning på barn och ungdomar började med skidskolor i Sälen, nu har den vuxit till att bli en egen enhet inom företaget. Här erbjuds vardagsäventyr, men också utlandsresor, fjällsemestrar, skidskolor, läger, träning och mycket mera.

- Det är superviktigt att få träffa andra i samma situation och känna att man inte är ensam. Alla barn är välkomna till våra aktiviteter som är anpassade efter deltagarnas intressen och förutsättningar, även syskon och kompisar, säger Mats Andersson, regionchef och ansvarig projektledare, själv rullstolsburen sedan födseln.

Fotnot: Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med drygt 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Visionen är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Läs mer om VH kids på www.vhkids.se

Om VH assistans på www.vhassistans.se

Pressbilder finns att hämta på www.veronica.se under fliken press, pressbilder

Kontaktpersoner:

Veronica Hedenmark, grundare och ägare till VH assistans, 070 - 398 29 29

Mats Andersson, ansvarig för VH kids, 073 - 092 29 29

Kommunikationschef Agnetha Wiklund-Helén 070-31 96466