VHS Verket för högskoleservice

VHS räknar med stort intresse för studier i vår

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 09:13 CEST

De senaste åren har antalet personer som vill studera ökat stadigt och intresset för högre utbildning bedöms av Verket för högskoleservice,VHS, som fortsatt stort. På onsdag klockan 13.00 öppnar webbanmälan på studera.nu till vårens alla kurser och program vid landets universitet och högskolor.

Inför vårterminen 2010 anmälde sig över 190 000 personer till en utbildning. En ökning av det totala antalet anmälningar med 13 procent jämfört med året innan. Huvudelen av anmälningarna kom in via den e-tjänst på studera.nu som Verket för högskoleservice, VHS, sköter på uppdrag av landets universitet och högskolor. Till våren 2011 förväntas intresset för högre studier att vara fortsatt stort.

- Konjunkturläget i kombination med högskolorna och universitetens attraktionskraft bidrar till ett fortsatt stort intresse. Samtidigt kan vi nu se att ungdomskullarna som lämnar gymnasiet börjar minska i storlek. En effekt av det blir att antalet sökande, inom något år, kommer att bli färre, säger Susanne Wadsborn Taube, ställföreträdande chef för antagningsverksamheten på VHS.

Det enklaste sättet att anmäla sig till en utbildning är att göra detta via www.studera.nu. Upp till 99 procent av alla som anmäler sig till en utbildning gör detta via VHS e-tjänst.

Sista dagen för anmälan till vårens kurser och program är den 15 oktober. Från och med den 9 december publiceras resultatet av det första urvalet. Då får den som sökt besked om man kommer in på sin utbildning eller inte. Den som blivit antagen eller reservplacerad måste senast den 20 december svara på beskedet. Resultatet av det andra urvalet publiceras i slutet av december.

Kontaktinformation:

Susanne Wadsborn Taube

Ställföreträdande chef för antagningsverksamheten på VHS.

070-988 61 44

 

VHS Presstjänst

076-762 70 18

Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet under utbildningsdepartementet, som på uppdrag av universitet och högskolor genomför antagningar till högre utbildning via vår e-tjänst. Vi ger information och stöd till sökande och bedömer utländska gymnasiebetyg. Dessutom utvecklar och förvaltar vi informationssystem samt erbjuder tjänster inom bland annat upphandlingsområdet.